Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook

Filipino Core 100 Word List

101 Words
week
linggo (n)
week
Mayroong pitong araw sa isang linggo.
There are seven days in a week.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
year
taon (n)
year
isang taong kalendaryo
one calendar year
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
today
ngayong araw (n)
today
ngayon sa ika-6:15
today at 6:15
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
tomorrow
bukas (adv)
tomorrow
Magkita tayo bukas!
See you tomorrow!
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
yesterday
kahapon (adv)
yesterday
Ako ay lumiban sa trabaho kahapon.
I took a day off yesterday.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
calendar
kalendaryo (n)
calendar
Minarkahan ko ang aming anibersaryo sa kalendaryo.
I marked our anniversary on the calendar.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
second
segundo (n)
second
hour
oras (n)
hour
Ako ay uuwi galing sa trabaho pagkalipas ng isang oras.
I’ll be home from work in an hour.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
minute
minuto (n)
minute
Mayroong animnapung segundo sa isang minuto.
There are sixty seconds in a minute.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
o'clock
ang oras (adv)
o'clock
clock
orasan (n)
clock
orasan na may alarm
alarm clock
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
can
maaari (v)
can
maaaring lumukso
can jump over
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
use
gumamit (v)
use
Ang programmer ay nagamit ng kompyuter.
The programmer uses the computer.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
do
gumawa (v)
do
Ang babae ay gumagawa ng gawaing bahay.
The woman does housework.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
go
pumunta (v)
go
pumunta ng diretso
go straight ahead
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
come
pumunta (v)
come
pumunta ka patungo sa video camera
come towards a video camera
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
laugh
tumawa (v)
laugh
tawanan ang isang biro
laugh at a joke
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
make
gawa (v)
make
Ang punong tagapagluto ay gumawa ng orange juice.
The chef made orange juice.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
see
makakita (v)
see
Ang mga turista ay nakakita ng paglubog ng araw.
The tourists saw the sunset.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
far
malayo (adj)
far
small
maliit (adj)
small
good
mabuti (adj)
good
Gulay ay mabuti para sa iyo.
Vegetables are good for you.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
beautiful
maganda (adj)
beautiful
Siya ay maganda.
She is beautiful.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
ugly
pangit (adj)
ugly
pangit na mukha
ugly face
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
difficult
mahirap (adj)
difficult
Ingles ay mahirap.
English is difficult.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples