Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook

Filipino Core 100 Word List

101 Words
water
tubig (n)
water
baso ng tubig
glass of water
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
beef
baka (n)
beef
baka para sa pangunahing putahe
beef for the main course
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
pork
karne ng baboy (n)
pork
inihaw na baboy
pork roast
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
chicken
manok (n)
chicken
sabaw ng manok
chicken soup
Hide 7 More ExamplesHide 8 More Examples
lamb
tupa (n)
lamb
Napakasarap ng tupa.
Lamb is extremely delicious.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
fish
isda (n)
fish
foot
paa (n)
foot
leg
hita (n)
leg
mahabang mga binti
long legs
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
head
ulo (n)
head
ulo at leeg
head and neck
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
arm
braso (n)
arm
hand
kamay (n)
hand
Ang bata ay nagtataas ng kamay.
The child is raising his hand.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
finger
daliri (n)
finger
Dumudugo ang daliri ko.
My finger's bleeding.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
body
katawan (n)
body
katawan ng tao
human body
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
stomach
tiyan (n)
stomach
Ako ay may masakit na tiyan.
I have a stomach ache.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
back
likod (n)
back
Masakit ang likod ko.
My back hurts.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
chest
dibdib (n)
chest
Ako ay may masakit na dibdib.
I have chest pain.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
nurse
nars (n)
nurse
babaeng nars
female nurse
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
employee
empleyado (n)
employee
Ang mga empleyado ay may pulong sa silid-pulungan.
The employees are having a meeting in the boardroom.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
police officer
pulis (n)
police officer
cook
tagaluto (v)
cook
Siya ay isang tagaluto sa apat na bituing restaurant.
She is a cook at a four-star restaurant.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
engineer
inhinyero (n)
engineer
Ako ay isang inhinyero.
I am an engineer.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
doctor
doktor (n)
doctor
manager
tagapamahala (n)
manager
Ang tagapamahala ng pabrika ay nagbibigay ng mga tagubilin.
The factory manager is giving instructions.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
teacher
guro (n)
teacher
guro sa isang silid-aralan
teacher in a classroom
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
programmer
programista (n)
programmer
Ako ay isang programista.
I am a programmer.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples