Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook

Filipino Core 100 Word List

101 Words
easy
madali (adj)
easy
bad
masama (adj)
bad
Ang lalaki ay masama.
The man is bad.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
near
malapit (adj)
near
Ako ay nakatira malapit sa unibersidad.
I live near the university.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
Nice to meet you.
Ikinalulugod kitang makilala.
Nice to meet you.
Hello.
Kamusta.
Hello.
Good morning.
Magandang umaga.
Good morning.
Good afternoon.
Magandang hapon.
Good afternoon.
Good evening.
Magandang gabi.
Good evening.
Good night.
Magandang gabi.
Good night.
How are you?
Kamusta?
How are you?
Thank you!
Salamat!
Thank you!
salamat, pero
thank you, but
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
No.
hindi (adv)
No.
Delicious!
Sarap!
Delicious!
I'm...(____).
Ako si…(pangalan).
I'm...(____).
Goodbye.
Paalam.
Goodbye.
Yes.
Oo.
Yes.
Monday
Lunes (n)
Monday
Ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes ay mga araw na may pasok.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
Tuesday
Martes (n)
Tuesday
Ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes ay mga araw na may pasok.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
Wednesday
Miyerkules (n)
Wednesday
Ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes ay mga araw na may pasok.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
Thursday
Huwebes (n)
Thursday
Ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes ay mga araw na may pasok.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
Friday
Biyernes (n)
Friday
Ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes ay mga araw na may pasok.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
Saturday
Sabado (n)
Saturday
walang plano para sa Sabado
no plans for Saturday
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
Sunday
Linggo (n)
Sunday
Linggo ay Araw ng mga Ama.
Sunday is Father's Day.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
May
Mayo (n)
May
mga bulaklak sa Mayo
May flowers
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
January
Enero (n)
January
Enero 2009
January 2009
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples