Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook

Filipino Core 100 Word List

101 Words
February
Pebrero (n)
February
Araw ng taong bisteryo ay ika-29 ng Pebrero.
Leap year day is February 29th.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
March
Marso (n)
March
Marso ay tanda na simula na ng Tagsibol sa hilagang parte ng mundo at taglagas naman sa katimugang parte ng mundo.
March marks the start of Spring in the northen hemisphere and fall in the southern hemisphere.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
April
Abril (n)
April
Ngayon ay Abril kaya ang susunod na buwan ay Mayo.
It is now April so next month will be May.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
June
Hunyo (n)
June
Kami ay magpapakasal sa Hunyo.
We are getting married in June.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
July
Hulyo (n)
July
Hulyo ay ipinangalan kay Julius Caesar, na ipinanganak noong Hulyo.
July is named for Julius Caesar, who was born in July.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
August
Agosto (n)
August
Ang paaralan ay sarado sa Agosto.
The school is closed in August.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
September
Setyembre (n)
September
Ika-1 ng Setyembre
September 1st
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
October
Oktubre (n)
October
Halloween ay pumapatak sa ika-31 ng Oktubre.
Halloween falls on October 31st.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
November
Nobyembre (n)
November
Thanksgiving, Huwebes ika-24 ng Nobyembre
Thanksgiving, Thursday November 24th
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
December
Disyembre (n)
December
Ika-31 ng Disyembre ay bisperas ng Bagong Taon.
December 31st is New Year's Eve.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
zero
sero (n)
zero
bumaba sa antas na sero Sentigrado
fall below zero degrees Celsius
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
one
isa
one
two
dalawa
two
Ang numero dalawa ay ang aking paboritong numero.
The number two is my favorite number.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
three
tatlo
three
tatlong antas
three degrees
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
four
apat
four
apat na sulok
four corners
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
five
lima
five
limang antas
five degrees
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
six
anim
six
anim na antas
six degrees
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
seven
pito
seven
pitong araw sa isang linggo
seven days a week
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
eight
walo
eight
walong mga bagay-bagay
eight things
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
nine
siyam
nine
siyam na antas
nine degrees
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
ten
sampu
ten
Kaya kong magbilang ng isa hanggang sampu sa Intsik.
I can count from one to ten in Chinese.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
coffee
kape (n)
coffee
Ang kapitera ay puno ng kape.
The coffee pot is full of coffee.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
beer
serbesa (n)
beer
lata ng serbesa
can of beer
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
tea
tsaa (n)
tea
Gusto mo ba ng isang tasa ng tsaa?
Would you like a cup of tea?
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
wine
wine (n)
wine
baso ng alak
glass of wine
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples