Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang babaeng umoorder ng birthday cake.
Aling cake ang kanyang oorderin?
Mawalang galang lang, gusto ko sana umorder ng birthday cake para sa aking anak na babae.
Opo! Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong klase ng cake ang inyong hinahanap?
Mahilig sa tsokolate ang anak ko, kaya naisip ko na siguro magiging mainam kung chocolate cake. At pwede niyo bang lagyan ng strawberry?
Ok po. Mayroon kaming bilog at parisukat na cake. Ano ang mas gusto niyo?
Hmmm...BIlog.
Ok. Magiging ilang taon na po ang inyong anak?
Magiging labindalawang taong gulang na siya.
Ok, maghahanda po kami ng labindalawang kandila. Gusto po ba ninyong magpasulat ng mensahe?
Oo sige, pakisulat ang "Happy Birthday".
Oo sige po, at gusto po ba ninyong nakasulat yun sa pink? Kung ganon, ilalagay po namin sa puting plato. Kung hindi, isusulat namin sa puti at ilalagay sa pink na plato.
Pakisulat sa pink at pakilagay sa puting plato.
Aling cake ang kanyang oorderin?
May isang babaeng umoorder ng birthday cake.
Aling cake ang kanyang oorderin?
Mawalang galang lang, gusto ko sana umorder ng birthday cake para sa aking anak na babae.
Opo! Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong klase ng cake ang inyong hinahanap?
Mahilig sa tsokolate ang anak ko, kaya naisip ko na siguro magiging mainam kung chocolate cake. At pwede niyo bang lagyan ng strawberry?
Ok po. Mayroon kaming bilog at parisukat na cake. Ano ang mas gusto niyo?
Hmmm...BIlog.
Ok. Magiging ilang taon na po ang inyong anak?
Magiging labindalawang taong gulang na siya.
Ok, maghahanda po kami ng labindalawang kandila. Gusto po ba ninyong magpasulat ng mensahe?
Oo sige, pakisulat ang "Happy Birthday".
Oo sige po, at gusto po ba ninyong nakasulat yun sa pink? Kung ganon, ilalagay po namin sa puting plato. Kung hindi, isusulat namin sa puti at ilalagay sa pink na plato.
Pakisulat sa pink at pakilagay sa puting plato.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?