Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang babae na nagsusukat ng damit at nakikipagusap sa isang salesman.
Aling damit ang bibilhin niya?
Bagay po sa inyo. At sakto ang sukat.
Oo sukat nga...pero karaniwan akong nagsusuot ng mga plain na kulay. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng pattern.
Sa tingin ko po bagay sa inyo.
Talaga? Pero kakailanganin ko ng lakas ng loob para maisuot ito...
Ito po kayang damit na ito? Mas simple po ang disenyo kaya hindi ganoon kagarbo ang dating
Tama ka, sige susukatin ko 'yan.
Sige po. (pause) Ano po sa tingin niyo mam?
Mas bagay 'to sa akin kaysa yung kanina. Mayroon ba kayong bersyon nito na may mahabang manggas na pareho ang disenyo?
Mayroon po.
Salamat, sige bibilhin ko 'yun.
Aling damit ang bibilhin niya?
May isang babae na nagsusukat ng damit at nakikipagusap sa isang salesman.
Aling damit ang bibilhin niya?
Bagay po sa inyo. At sakto ang sukat.
Oo sukat nga...pero karaniwan akong nagsusuot ng mga plain na kulay. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng pattern.
Sa tingin ko po bagay sa inyo.
Talaga? Pero kakailanganin ko ng lakas ng loob para maisuot ito...
Ito po kayang damit na ito? Mas simple po ang disenyo kaya hindi ganoon kagarbo ang dating
Tama ka, sige susukatin ko 'yan.
Sige po. (pause) Ano po sa tingin niyo mam?
Mas bagay 'to sa akin kaysa yung kanina. Mayroon ba kayong bersyon nito na may mahabang manggas na pareho ang disenyo?
Mayroon po.
Salamat, sige bibilhin ko 'yun.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?