Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang babae na nakikipagusap sa kanyang hairstylist.
Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok?
Hi, ano pong maitutulong ko?
Hi, mayroon akong reserbasyon ng alas-tres para kay Richie.
Ah opo, Ms. Richie. Dito po ang daan. Ano po ang maipaglilingkod ko ngayong araw na ito?
Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle.
Ok, anong haba po ang gusto niyo?
Mga hanggang balikat.
Ayos po, at ang inyong bangs?
Hindi ko babaguhin ang bangs.
Diretso o hati sa gilid?
Medyo sa gilid.
Aling gilid po?
Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna.
Nakuha ko po! Umpisahan natin sa shampoo, dito po ang daan.
Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok?
May isang babae na nakikipagusap sa kanyang hairstylist.
Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok?
Hi, ano pong maitutulong ko?
Hi, mayroon akong reserbasyon ng alas-tres para kay Richie.
Ah opo, Ms. Richie. Dito po ang daan. Ano po ang maipaglilingkod ko ngayong araw na ito?
Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle.
Ok, anong haba po ang gusto niyo?
Mga hanggang balikat.
Ayos po, at ang inyong bangs?
Hindi ko babaguhin ang bangs.
Diretso o hati sa gilid?
Medyo sa gilid.
Aling gilid po?
Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna.
Nakuha ko po! Umpisahan natin sa shampoo, dito po ang daan.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?