Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
Nagbo-broadcast ng ulat panahon sa TV.
Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo?
Heto ang ulat panahon para sa darating na linggo. Sa unang bahagi ng linggo, sa karaniwan ay magiging maaraw, ngunit magiging maulap paminsan-minsan.
Sa ikalawang bahagi ng linggo, magiging kalat-kalat ang mga kaulapan at uulan sa ilang mga lugar. Sa gitna ng linggo, magkakaroon ng ilang malakas na pag-ulan.
Ang pinakamataas na temperatura ay magiging pareho sa karaniwang temperatura sa buong taon, at ito ay tataas ng 20 digri sa unang bahagi ng linggo, ngunit sa pagtatapos ng linggo, ito ay magiging mas mababa kaysa karaniwan at patuloy na bababa mula 18 digri hanggang 15 digri.
Ang pinakamababang temperature ay mananatiling 7 hanggang 8 digri, temperatura na mas mababa kaysa karaniwan. Magiging maaraw bukas araw ng Linggo, at magkakaroon tayo ng perpektong panahon para sa isang bakasyon.
Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo?
Nagbo-broadcast ng ulat panahon sa TV.
Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo?
Heto ang ulat panahon para sa darating na linggo. Sa unang bahagi ng linggo, sa karaniwan ay magiging maaraw, ngunit magiging maulap paminsan-minsan.
Sa ikalawang bahagi ng linggo, magiging kalat-kalat ang mga kaulapan at uulan sa ilang mga lugar. Sa gitna ng linggo, magkakaroon ng ilang malakas na pag-ulan.
Ang pinakamataas na temperatura ay magiging pareho sa karaniwang temperatura sa buong taon, at ito ay tataas ng 20 digri sa unang bahagi ng linggo, ngunit sa pagtatapos ng linggo, ito ay magiging mas mababa kaysa karaniwan at patuloy na bababa mula 18 digri hanggang 15 digri.
Ang pinakamababang temperature ay mananatiling 7 hanggang 8 digri, temperatura na mas mababa kaysa karaniwan. Magiging maaraw bukas araw ng Linggo, at magkakaroon tayo ng perpektong panahon para sa isang bakasyon.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?