Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki at isang babae na naguusap habang tumitingin sa isang sarbey tungkol sa mga paboritong klase ng mga kabataan.
Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang labinlimang taong gulang?
Tignan mo itong artikulo na ito. Tungkol ito sa tatlong pinakapopular na klase para sa mga kabataang may gulang na sampu at labinlima.
Ah, patingin nga. Ah, Physical Education ang nasa una sa listahan ng mga kabataang sampung taong gulang.
Popular pa rin ang Physical Education, kahit na narinig ko na mas kaunting panahon na lang ang ginugugol ng mga kabataan sa isports.
Oo, at ikalawa ang Musika.
Oo. Ang pinakapopular na klase para sa mga kabataang labinlimang taong gulang ay kasaysayan. Kapag naging labinlimang taong gulang ka na, nagiging iba na ang mga interesanteng klase para sa'yo kumpara nung ikaw ay sampung taong gulang.
Tama. Ah, at ikalawa ang Pulitika. Information Technology ang ikatlo, pero hindi nga ito klase noong nasa ganito tayong edad eh.
Ano nga pala ang ikatlong pinakapopular na klase para sa mga kabataang sampung gulang?
Tignan natin...ah Art. Iniisip ko kung nagdidisenyo na sila ng mga bagay bagay gamit ang mga software sa kompyuter ngayon.
Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang labinlimang taong gulang?
May isang lalaki at isang babae na naguusap habang tumitingin sa isang sarbey tungkol sa mga paboritong klase ng mga kabataan.
Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang labinlimang taong gulang?
Tignan mo itong artikulo na ito. Tungkol ito sa tatlong pinakapopular na klase para sa mga kabataang may gulang na sampu at labinlima.
Ah, patingin nga. Ah, Physical Education ang nasa una sa listahan ng mga kabataang sampung taong gulang.
Popular pa rin ang Physical Education, kahit na narinig ko na mas kaunting panahon na lang ang ginugugol ng mga kabataan sa isports.
Oo, at ikalawa ang Musika.
Oo. Ang pinakapopular na klase para sa mga kabataang labinlimang taong gulang ay kasaysayan. Kapag naging labinlimang taong gulang ka na, nagiging iba na ang mga interesanteng klase para sa'yo kumpara nung ikaw ay sampung taong gulang.
Tama. Ah, at ikalawa ang Pulitika. Information Technology ang ikatlo, pero hindi nga ito klase noong nasa ganito tayong edad eh.
Ano nga pala ang ikatlong pinakapopular na klase para sa mga kabataang sampung gulang?
Tignan natin...ah Art. Iniisip ko kung nagdidisenyo na sila ng mga bagay bagay gamit ang mga software sa kompyuter ngayon.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?