Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki at babae na naguusap habang nakatingin sa isang larawan.
Sino sa mga nasa larawan ang nakababatang kapatid na lalaki ng babae?
Narinig ko na may kambal kang kapatid na lalaki. Hindi ko alam yun ha.
Oo. Pero sabi ng mga tao hindi raw kami magkamukha. Tignan mo, narito sa larawang ito ang aking kapatid na lalaki, pero masasabi mo ba kung sino siya dito?
Eh, wala akong nakikita dito na kamukha mo. Siguro itong may sumbrero?
Hindi, hindi iyan. Ang buhok niya ay itim, gaya ng sa akin.
Ah, itong matangkad kaya?
Hindi, hindi siya ganyan ka-tangkad.
Hindi ko pa rin siya makita...hindi mo nga talaga siya kamukha.
Alam ko. Siguro lalong pinapahirap ng pagsusuot niya ng salamin.
Salamin? Eh di eto, ikalawa mula sa kaliwa?
Nakuha mo! Magkahawig ba kami?
Hindi, hindi talaga.
Sino sa mga nasa larawan ang nakababatang kapatid na lalaki ng babae?
May isang lalaki at babae na naguusap habang nakatingin sa isang larawan.
Sino sa mga nasa larawan ang nakababatang kapatid na lalaki ng babae?
Narinig ko na may kambal kang kapatid na lalaki. Hindi ko alam yun ha.
Oo. Pero sabi ng mga tao hindi raw kami magkamukha. Tignan mo, narito sa larawang ito ang aking kapatid na lalaki, pero masasabi mo ba kung sino siya dito?
Eh, wala akong nakikita dito na kamukha mo. Siguro itong may sumbrero?
Hindi, hindi iyan. Ang buhok niya ay itim, gaya ng sa akin.
Ah, itong matangkad kaya?
Hindi, hindi siya ganyan ka-tangkad.
Hindi ko pa rin siya makita...hindi mo nga talaga siya kamukha.
Alam ko. Siguro lalong pinapahirap ng pagsusuot niya ng salamin.
Salamin? Eh di eto, ikalawa mula sa kaliwa?
Nakuha mo! Magkahawig ba kami?
Hindi, hindi talaga.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?