Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki na nakikipagusap sa isang babae tungkol sa kanyang walet.
Saan niya hahanapin ang kanyang walet?
Hala, hindi ko makita ang aking walet. Naiwan ko siguro kung saan man.
Ano? Naaalala mo ba kung kailan mo huling ginamit?
Naku hindi ko maalala.
Sige pagisipan natin kung saan-saan ka nagpunta ngayong araw na ito.
Ok, una nanood ako ng sine kasama ang kaibigan ko. Tapos nagpunta kami sa isang cafe, pero ang kaibigan ko ang nagbayad para sakin kaya hindi ko nagamit ang walet ko.
Pero naaalala mo bang ginamit mo yun nung bumili ka ng ticket sa sinehan?
Oo. Tapos nagpunta kami sa gym. Tapos nun napansin ko na wala na sakin yung walet.
Gumamit ka ba ng pera sa gym?
Hindi, kasi may suskripsyon ako at awtomatik yun na nababayaran mula sa akawnt ko sa bangko kada buwan. Ah! Naalala ko bumili nga pala ko ng juice sa vending machine.
O sige, pumunta tayo dun at maghanap.
Saan niya hahanapin ang kanyang walet?
May isang lalaki na nakikipagusap sa isang babae tungkol sa kanyang walet.
Saan niya hahanapin ang kanyang walet?
Hala, hindi ko makita ang aking walet. Naiwan ko siguro kung saan man.
Ano? Naaalala mo ba kung kailan mo huling ginamit?
Naku hindi ko maalala.
Sige pagisipan natin kung saan-saan ka nagpunta ngayong araw na ito.
Ok, una nanood ako ng sine kasama ang kaibigan ko. Tapos nagpunta kami sa isang cafe, pero ang kaibigan ko ang nagbayad para sakin kaya hindi ko nagamit ang walet ko.
Pero naaalala mo bang ginamit mo yun nung bumili ka ng ticket sa sinehan?
Oo. Tapos nagpunta kami sa gym. Tapos nun napansin ko na wala na sakin yung walet.
Gumamit ka ba ng pera sa gym?
Hindi, kasi may suskripsyon ako at awtomatik yun na nababayaran mula sa akawnt ko sa bangko kada buwan. Ah! Naalala ko bumili nga pala ko ng juice sa vending machine.
O sige, pumunta tayo dun at maghanap.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?