Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki na susundo sa anak na babae ng kanyang kaibigang babae.
Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae?
Pasensya na sa abala, pero maari mo bang sunduin ang aking anak na babae.
Sige. Kilala niya ba ako?
Oo. Nakita ka na niya sa mga litrato kaya siguradong makikilala ka niya.
O sige. Ano ba ang hitsura niya?
Ang buhok niya ay itim at kulot. Balingkinitan at mas matangkad kaysa karaniwan.
Ok. May iba pa ba?
Sinabi niyang isusuot daw niya ang sumbrerong binili ko sa kanya dati. Puti yun at may itim na laso.
Mukhang madaling mahanap naman pala. O sige, susunduin ko na siya ngayon.
Salamat.
Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae?
May isang lalaki na susundo sa anak na babae ng kanyang kaibigang babae.
Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae?
Pasensya na sa abala, pero maari mo bang sunduin ang aking anak na babae.
Sige. Kilala niya ba ako?
Oo. Nakita ka na niya sa mga litrato kaya siguradong makikilala ka niya.
O sige. Ano ba ang hitsura niya?
Ang buhok niya ay itim at kulot. Balingkinitan at mas matangkad kaysa karaniwan.
Ok. May iba pa ba?
Sinabi niyang isusuot daw niya ang sumbrerong binili ko sa kanya dati. Puti yun at may itim na laso.
Mukhang madaling mahanap naman pala. O sige, susunduin ko na siya ngayon.
Salamat.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?