Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki at babae na naguusap tungkol sa iskedyul ng paglipat nila ng bahay.
Kailan sila maglilipat?
Sa palagay ko dapat na tayong magdesisyon kung kailan ang araw ng paglipat at tumawag sa isang moving company.
Oo. Kakatingin ko lang sa ilang moving company.
Ayokong magbayad ng masyadong mahal.
Sang-ayon ako. Itong isang kompanya, nagbibigay 'to ng diskwento, gaya ng sampung porsyentong diskwento kung magpapa-iskedyul tayo isang buwan bago ang araw ng paglipat natin.
Isang buwan bago? Ibig sabihin pagkatapos ng ika-15 ng Disyembre tayo dapat lumipat para makakuha ng diskwento?
Oo. At may adisyonal na diskwento kung ipapa-iskedyul natin ang paglipat ng weekday.
Weekday? Hmm, may miting ako ng umaga ng Lunes, at eksibisyon ng Martes at Miyerkules, kaya...
Mainam ang Biyernes para maayos natin ang bagong bahay ng Sabado at Linggo.
Oo. Ah, teka. Sabi nila "15 porsyento ang diskwento mula Lunes hanggang Huwebes, at 5 porsyento kung Biyernes".
Ah...Anong gusto mong gawin?
Mas mura sana, mas mainam. Tapos na ko sa eksibisyon sa panahong yun.
Kailan sila maglilipat?
May isang lalaki at babae na naguusap tungkol sa iskedyul ng paglipat nila ng bahay.
Kailan sila maglilipat?
Sa palagay ko dapat na tayong magdesisyon kung kailan ang araw ng paglipat at tumawag sa isang moving company.
Oo. Kakatingin ko lang sa ilang moving company.
Ayokong magbayad ng masyadong mahal.
Sang-ayon ako. Itong isang kompanya, nagbibigay 'to ng diskwento, gaya ng sampung porsyentong diskwento kung magpapa-iskedyul tayo isang buwan bago ang araw ng paglipat natin.
Isang buwan bago? Ibig sabihin pagkatapos ng ika-15 ng Disyembre tayo dapat lumipat para makakuha ng diskwento?
Oo. At may adisyonal na diskwento kung ipapa-iskedyul natin ang paglipat ng weekday.
Weekday? Hmm, may miting ako ng umaga ng Lunes, at eksibisyon ng Martes at Miyerkules, kaya...
Mainam ang Biyernes para maayos natin ang bagong bahay ng Sabado at Linggo.
Oo. Ah, teka. Sabi nila "15 porsyento ang diskwento mula Lunes hanggang Huwebes, at 5 porsyento kung Biyernes".
Ah...Anong gusto mong gawin?
Mas mura sana, mas mainam. Tapos na ko sa eksibisyon sa panahong yun.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?