Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang babae na nakikipagusap sa isang salesman.
Aling kompyuter ang kanyang bibilhin?
Mawalang galang lang, naghahanap ako ng magaan na kompyuter.
Ok! Heto po kaya? Napakapayat nito at napakagaan.
Mukhang maganda. Pwede bang manood ng DVD sa kompyuter na ito?
Hindi po sa palagay ko. Pwede kayong manood ng DVD sa isang 'yon. Ngunit 'yon ay may kalalakihan at kabigatan.
Hmm, oo nga masyado itong mabigat. Sige bibilhin ko yung nauna.
Maraming salamat. Maari kayong mamili kung puti, itim o pilak.
Gusto ko yung itim.
Aling kompyuter ang kanyang bibilhin?
May isang babae na nakikipagusap sa isang salesman.
Aling kompyuter ang kanyang bibilhin?
Mawalang galang lang, naghahanap ako ng magaan na kompyuter.
Ok! Heto po kaya? Napakapayat nito at napakagaan.
Mukhang maganda. Pwede bang manood ng DVD sa kompyuter na ito?
Hindi po sa palagay ko. Pwede kayong manood ng DVD sa isang 'yon. Ngunit 'yon ay may kalalakihan at kabigatan.
Hmm, oo nga masyado itong mabigat. Sige bibilhin ko yung nauna.
Maraming salamat. Maari kayong mamili kung puti, itim o pilak.
Gusto ko yung itim.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

5 Comments

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?

Team FilipinoPod101.com
Tuesday at 1:44 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Jeremiah,


Tama ka na dapa ito ay kalakihan. Kalalakihan means men. Salamat sa iyong komento!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

FilipinoPod101.com
Tuesday at 2:37 am
Your comment is awaiting moderation.

Hi Julie,


That's great!๐Ÿ‘


Keep up studying well and in case of any questions, please donโ€™t hesitate to contact us.


Sincerely,

Cristiane

Team FilipinoPod101.com

Jeremiah
Monday at 8:34 am
Your comment is awaiting moderation.

Sa pang-anim linya, ang spelling ito "kalakihan", hindi "kalalakihan", di' ba? Tama ba ako o mali? Salamat po ang inyong tulungan!

Julie
Sunday at 4:22 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hooray I got it right!