Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki na nakikipagusap sa kanyang asawa sa telepono.
Ano ang bibilhin niya?
Pauwi na ako ngayon.
Ok. Pwede ka bang may bilhin bago ka umuwi?
O sige. Anong gusto mong bilhin ko?
Kailangan natin ng gatas at tinapay para sa agahan bukas.
Gatas at tinapay. Nakuha ko. Ilang karton ng gatas?
Isa lang mainam na.
Ok. May iba pa ba?
Teka. Tignan ko kung may mantikilya pa tayo. (pause) Ok, mayroon pa.
Sige. May tirang beer pa ba?
Oo, may isang bote pa.
Ok, wala na tayong kailangan pang bilhin na kahit ano ngayon.
Tama, mukhang kumpleto naman. Salamat!
Ano ang bibilhin niya?
May isang lalaki na nakikipagusap sa kanyang asawa sa telepono.
Ano ang bibilhin niya?
Pauwi na ako ngayon.
Ok. Pwede ka bang may bilhin bago ka umuwi?
O sige. Anong gusto mong bilhin ko?
Kailangan natin ng gatas at tinapay para sa agahan bukas.
Gatas at tinapay. Nakuha ko. Ilang karton ng gatas?
Isa lang mainam na.
Ok. May iba pa ba?
Teka. Tignan ko kung may mantikilya pa tayo. (pause) Ok, mayroon pa.
Sige. May tirang beer pa ba?
Oo, may isang bote pa.
Ok, wala na tayong kailangan pang bilhin na kahit ano ngayon.
Tama, mukhang kumpleto naman. Salamat!
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?

Team FilipinoPod101.com
Thursday at 4:39 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Roland!


The difference between the two are as follows ?

"Pauwi na ako" means that you are currently on your way home. On the other hand, "umuwi na ako" means "I already left (to go home)."


Salamat!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

Roland
Wednesday at 10:51 am
Your comment is awaiting moderation.

What is the difference between "pauwi na ako ngayon" and "umuwi na ako"?