Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang lalaki na nasa isang tindahan ng salamin.
Aling pares ng salamin ang kanyang pipiliin?
Hello. Naghahanap po ba kayo ng salamin?
Oo, medyo sumasama na ang aking paningin nitong nakaraan.
Ah sige po. Mas gusto niyo po ba ang parehong modelo na mayroon kayo ngayon?
Ah...matagal na rin akong nagsusuot ng hugis-parisukat na salamin, gusto ko naman sumubok ng ibang modelo.
Sige po. Heto po kayang bilog?
Hmm...sa palagay ko hindi bagay sa hugis ng mukha ko. Sige kukuha na lang ako ng salaming may parehong hugis ng salamin ko ngayon. Mayroon ba kayong may itim na frame?
Opo. Heto po kaya?
Oo, gusto ko yan. Yan ang kukunin ko.
Aling pares ng salamin ang kanyang pipiliin?
May isang lalaki na nasa isang tindahan ng salamin.
Aling pares ng salamin ang kanyang pipiliin?
Hello. Naghahanap po ba kayo ng salamin?
Oo, medyo sumasama na ang aking paningin nitong nakaraan.
Ah sige po. Mas gusto niyo po ba ang parehong modelo na mayroon kayo ngayon?
Ah...matagal na rin akong nagsusuot ng hugis-parisukat na salamin, gusto ko naman sumubok ng ibang modelo.
Sige po. Heto po kayang bilog?
Hmm...sa palagay ko hindi bagay sa hugis ng mukha ko. Sige kukuha na lang ako ng salaming may parehong hugis ng salamin ko ngayon. Mayroon ba kayong may itim na frame?
Opo. Heto po kaya?
Oo, gusto ko yan. Yan ang kukunin ko.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?