Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang mag-asawa na namimili sa Internet.
Kailan maipapadala ang vacuum cleaner?
Ano sa tingin mo sa vacuum cleaner na ito?
Sa palagay ko mukhang maganda naman. Oorderin mo ba?
Oo oorderin ko. Siguro aabutin ng tatlo o apat na araw ang pagpapadala.
Dapat nating tukuyin ang petsa. Ano kaya kung sa susunod na Sabado?
Maglalaro tayo ng tennis ng maaga ng umaga ng Sabado.
Ah oo nga pala. Mas mainam ang Linggo kung ganoon.
Oo sige, tutukuyin ko dito. Huwag mong kalimutan na umuwi ng maaga ng Biyernes ng gabi kasi maaga tayong aalis ng Sabado.
Alam ko.
Kailan maipapadala ang vacuum cleaner?
May isang mag-asawa na namimili sa Internet.
Kailan maipapadala ang vacuum cleaner?
Ano sa tingin mo sa vacuum cleaner na ito?
Sa palagay ko mukhang maganda naman. Oorderin mo ba?
Oo oorderin ko. Siguro aabutin ng tatlo o apat na araw ang pagpapadala.
Dapat nating tukuyin ang petsa. Ano kaya kung sa susunod na Sabado?
Maglalaro tayo ng tennis ng maaga ng umaga ng Sabado.
Ah oo nga pala. Mas mainam ang Linggo kung ganoon.
Oo sige, tutukuyin ko dito. Huwag mong kalimutan na umuwi ng maaga ng Biyernes ng gabi kasi maaga tayong aalis ng Sabado.
Alam ko.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?