Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
May isang lalaki at babae na naguusap tungkol sa mga office supply.
Ano ang oorderin ng lalaki?
Kailangan mo i-tsek ang stock ng ating office supply at umorder ng mga kailangan natin isang beses sa isang buwan. I-tsek natin ng sabay ngayon gamit itong checklist.
Salamat. Magumpisa tayo sa papel. Mukhang isang kahon na lang ang natitira.
Gumagamit tayo ng maraming papel araw-araw, kaya umorder tayo ng dalawa pang kahon.
Ok. Wala na ring color ink ang printer, dapat na rin ba tayong umorder nun?
Ah hindi yan problema kasi hindi naman tayo nagpiprint ng mga dokumento ng de-color.
Ah hindi? Ok. Mukhang paubos na rin ang tinta ng ilang marker natin.
Oo, kailangan na yung mga yun palitan. Nakakakuha tayo ng diskwento tuwing oorder tayo ng set ng limang marker kaya iyon ang gawin natin.
Ok. Ah, at maari rin ba tayong umorder ng mouse ng sabay? Medyo mabagal na ang reaksyon ng aking mouse.
Ah, sa palagay ko dahil sa mahina na ang baterya. I-tsek natin ang stock ng baterya, at umorder tayo kung wala nang masyadong natitira.
Sige. Ah, mukhang may tatlong baterya pa tayo dito.
Pwede mong kunin ang dalawa dito para sa mouse mo, pero palitan natin ng six-pack na baterya.
Ano ang oorderin ng lalaki?
May isang lalaki at babae na naguusap tungkol sa mga office supply.
Ano ang oorderin ng lalaki?
Kailangan mo i-tsek ang stock ng ating office supply at umorder ng mga kailangan natin isang beses sa isang buwan. I-tsek natin ng sabay ngayon gamit itong checklist.
Salamat. Magumpisa tayo sa papel. Mukhang isang kahon na lang ang natitira.
Gumagamit tayo ng maraming papel araw-araw, kaya umorder tayo ng dalawa pang kahon.
Ok. Wala na ring color ink ang printer, dapat na rin ba tayong umorder nun?
Ah hindi yan problema kasi hindi naman tayo nagpiprint ng mga dokumento ng de-color.
Ah hindi? Ok. Mukhang paubos na rin ang tinta ng ilang marker natin.
Oo, kailangan na yung mga yun palitan. Nakakakuha tayo ng diskwento tuwing oorder tayo ng set ng limang marker kaya iyon ang gawin natin.
Ok. Ah, at maari rin ba tayong umorder ng mouse ng sabay? Medyo mabagal na ang reaksyon ng aking mouse.
Ah, sa palagay ko dahil sa mahina na ang baterya. I-tsek natin ang stock ng baterya, at umorder tayo kung wala nang masyadong natitira.
Sige. Ah, mukhang may tatlong baterya pa tayo dito.
Pwede mong kunin ang dalawa dito para sa mouse mo, pero palitan natin ng six-pack na baterya.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

Comments

Hide