Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Filipino listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
May isang lalaki at babae na namimili ng hotel.
Aling hotel ang kanilang pipiliin?
Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan.
Ok, i-tsek natin sa internet.
Malapit ang Ocean Hotel sa dalampasigan. 120 dolyar daw kada gabi kada tao. At may kasama nang buffet breakfast.
Yung Pine Hotel kaya? 80 dolyar kada gabi. Ayokong magsayang ng pera para sa accommodation.
Hmm...Pero malayo ang Pine Hotel sa dalampasigan at sa downtown. At sabi rito, kailangan daw magbayad para sa Wi-Fi.
Ito kayang Sunrise Hotel? Sa karaniwan ang singil nila ay 140 dolyar kada gabi, pero ngayong may promosyon sila, 90 dolyar na lang kada gabi.
Nasa gitna ito ng dalampasigan at ng downtown. At tsaka mayroon din itong free W-Fi!
Mukhang maganda! Ah, teka, sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon...
Ah, hindi ko iyon nakita.
Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at 100 dolyar kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto, pero walang bayad ang Wi-Fi.
Ok, ipareserba na natin yan...Ah, puno na.
Naku. Kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya?
Hindi pa. Buti na lang!
Aling hotel ang kanilang pipiliin?
May isang lalaki at babae na namimili ng hotel.
Aling hotel ang kanilang pipiliin?
Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan.
Ok, i-tsek natin sa internet.
Malapit ang Ocean Hotel sa dalampasigan. 120 dolyar daw kada gabi kada tao. At may kasama nang buffet breakfast.
Yung Pine Hotel kaya? 80 dolyar kada gabi. Ayokong magsayang ng pera para sa accommodation.
Hmm...Pero malayo ang Pine Hotel sa dalampasigan at sa downtown. At sabi rito, kailangan daw magbayad para sa Wi-Fi.
Ito kayang Sunrise Hotel? Sa karaniwan ang singil nila ay 140 dolyar kada gabi, pero ngayong may promosyon sila, 90 dolyar na lang kada gabi.
Nasa gitna ito ng dalampasigan at ng downtown. At tsaka mayroon din itong free W-Fi!
Mukhang maganda! Ah, teka, sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon...
Ah, hindi ko iyon nakita.
Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at 100 dolyar kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto, pero walang bayad ang Wi-Fi.
Ok, ipareserba na natin yan...Ah, puno na.
Naku. Kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya?
Hindi pa. Buti na lang!
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

Comments

Hide