Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
May isang lalaki at babae na naguusap tungkol sa mga paghahanda para sa isang presentasyon na gagawin nila bukas sa kanilang opisina.
Ano ang i-tsetsek ng babae pagkatapos ng kanilang paguusap?
Ok, sa palagay ko halos tapos na natin ang paghahanda para sa presentasyon bukas...kaunting mga bagay na lang...Ang miting ay maguumpisa ng eksaktong alas-nuebe, kaya maari mo bang i-tsek ulit ang kuwarto para sa miting ngayon?
Oo, na-tsek ko na ang kuwarto.
Ok, mainam. Sinigurado mo bang gumagana ng maayos ang projektor?
Ah, balak kong i-tsek ang projektor bukas ng umaga pagdala ko ng laptop ko.
Hindi, dapat natin yung ma-tsek ngayon. Wala tayong panahon para ayusin 'yun bukas ng umaga kung may problema. Kaya dapat natin siguraduhin na gumagana ng maayos ang projektor ngayong araw na 'to. 'Yun ang pinakamahalagang bagay, Ok?
Gagawin ko 'yun.
At...nakapagpagawa ka na ba ng kopya ng mga handawt?
Si Ms. Tanaka ang gumagawa nun ngayon.
Tignan natin...ano pa ba...ah, na-tsek mo ba ang whiteboard?
Oo, na-tsek ko.
Minsan walang sapat na tinta ang mga pen. Na-tsek mo ba sila?
Hindi pa, pero gagawin ko 'yan maya-maya.
Oo, pakisiguradong magagawa mo 'yan ngayong araw na 'to.
Ano ang i-tsetsek ng babae pagkatapos ng kanilang paguusap?
May isang lalaki at babae na naguusap tungkol sa mga paghahanda para sa isang presentasyon na gagawin nila bukas sa kanilang opisina.
Ano ang i-tsetsek ng babae pagkatapos ng kanilang paguusap?
Ok, sa palagay ko halos tapos na natin ang paghahanda para sa presentasyon bukas...kaunting mga bagay na lang...Ang miting ay maguumpisa ng eksaktong alas-nuebe, kaya maari mo bang i-tsek ulit ang kuwarto para sa miting ngayon?
Oo, na-tsek ko na ang kuwarto.
Ok, mainam. Sinigurado mo bang gumagana ng maayos ang projektor?
Ah, balak kong i-tsek ang projektor bukas ng umaga pagdala ko ng laptop ko.
Hindi, dapat natin yung ma-tsek ngayon. Wala tayong panahon para ayusin 'yun bukas ng umaga kung may problema. Kaya dapat natin siguraduhin na gumagana ng maayos ang projektor ngayong araw na 'to. 'Yun ang pinakamahalagang bagay, Ok?
Gagawin ko 'yun.
At...nakapagpagawa ka na ba ng kopya ng mga handawt?
Si Ms. Tanaka ang gumagawa nun ngayon.
Tignan natin...ano pa ba...ah, na-tsek mo ba ang whiteboard?
Oo, na-tsek ko.
Minsan walang sapat na tinta ang mga pen. Na-tsek mo ba sila?
Hindi pa, pero gagawin ko 'yan maya-maya.
Oo, pakisiguradong magagawa mo 'yan ngayong araw na 'to.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

Comments

Hide