Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang babaeng nagtatrabaho sa design division na nakikipagusap sa isang katrabahong mula sa R&D.
Piliin ang tamang pakete ng produkto.
Gusto sana namin kayong magdisenyo ng pakete para sa aming mga bagong produktong tsokolate. Nagpaplano kaming maglunsad ng dalawang produkto. Yung isa ay matamis na tsokolate na may 30 porsyentong kakao, at yung isa naman ay mapait na matamis na may 80 porsyentong kakao.
Ah, gusto ba natin na mangibabaw ang mga letra para sa 30 at 80 porsyento?
Oo, pwede siguro natin silang ilagay sa gitna, o gumamit kaya ng ibang kulay...
Sige. Gumamit kaya tayo ng pulang kahon kung saan nakasulat ang "30%" sa itim na letra, at para sa isa naman, itim na kahon kung saan nakasulat ang "80%" sa pulang letra.
Tama...eh kung gumamit kaya tayo ng gintong letra para sa pareho? Sa palagay ko mas mainam yun para magpakita ng marangyang imahe.
Magandang ideya. Sa palagay ko rin mas magandang i-frame ng puti ang mga letra para maging mas malinaw. Para naman sa disenyo ng layout, ayos lang ba kung isulat ang "Kakao" sa itaas na bahagi sa gawing kaliwa, at larawan ng tsokolate sa gitna, at ang porsyento ng kakao sa ibaba gawing kanan?
Oo, at pakisulat ang porsyento gamit ang mas malaking font. Gusto ko rin sanang magkaibang font style ang gamitin para sa pangalan ng produkto at bilang ng porsyento at pakigawa na rin itong bold.
Nakuha ko. Magpapadala kami ng email kapag handa na ang mga pakete. Kailan niyo ba sila kailangan?
Kung posible, kaya niyo bang magawa sa katapusan ng linggo?
Sa katapusan ng linggo...Ok, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya.
Piliin ang tamang pakete ng produkto.
May isang babaeng nagtatrabaho sa design division na nakikipagusap sa isang katrabahong mula sa R&D.
Piliin ang tamang pakete ng produkto.
Gusto sana namin kayong magdisenyo ng pakete para sa aming mga bagong produktong tsokolate. Nagpaplano kaming maglunsad ng dalawang produkto. Yung isa ay matamis na tsokolate na may 30 porsyentong kakao, at yung isa naman ay mapait na matamis na may 80 porsyentong kakao.
Ah, gusto ba natin na mangibabaw ang mga letra para sa 30 at 80 porsyento?
Oo, pwede siguro natin silang ilagay sa gitna, o gumamit kaya ng ibang kulay...
Sige. Gumamit kaya tayo ng pulang kahon kung saan nakasulat ang "30%" sa itim na letra, at para sa isa naman, itim na kahon kung saan nakasulat ang "80%" sa pulang letra.
Tama...eh kung gumamit kaya tayo ng gintong letra para sa pareho? Sa palagay ko mas mainam yun para magpakita ng marangyang imahe.
Magandang ideya. Sa palagay ko rin mas magandang i-frame ng puti ang mga letra para maging mas malinaw. Para naman sa disenyo ng layout, ayos lang ba kung isulat ang "Kakao" sa itaas na bahagi sa gawing kaliwa, at larawan ng tsokolate sa gitna, at ang porsyento ng kakao sa ibaba gawing kanan?
Oo, at pakisulat ang porsyento gamit ang mas malaking font. Gusto ko rin sanang magkaibang font style ang gamitin para sa pangalan ng produkto at bilang ng porsyento at pakigawa na rin itong bold.
Nakuha ko. Magpapadala kami ng email kapag handa na ang mga pakete. Kailan niyo ba sila kailangan?
Kung posible, kaya niyo bang magawa sa katapusan ng linggo?
Sa katapusan ng linggo...Ok, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?