Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Filipino listening skills?
First youโ€™ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
Weโ€™ll show you the answer at the end.
May isang manager ng supermarket na nakikipagusap sa kanyang empleyado.
Paano nila aayusin ang mga tinapay?
Hindi mabenta ang mga bagong cheese bread, hindi ba?
Hindi...siguro dahil sila ay nasa pinakataas na istante.
Oo, siguro masyadong mataas para sa mga matatandang tao. Hindi nga nila siguro nakikita ang mga tinapay.
Ilagay kaya natin sa gitnang banda ng istante?
Magandang ideya. Una nila yung makikita pagpasok nila sa tindahan. At maglagay kayo ng pulang tela sa istante na ito para alam nila na ito ang bago nating tinapay?
Ayos po. Kailangan natin ilipat ang mga croissant sa ibang lugar? sa itaas o sa ibaba?
Sa palagay ko dapat natin ilagay ang pinakapopular na mga bagay sa pinakataas na istante. Magiging mabenta pa rin yun kahit na hindi madaling makita.
Ah, eh di dapat French loaf bread ang ilagay dun. Bakit hindi kaya natin sila ilagay sa isang basket para mangibabaw?
Magandang ideya, gawin natin iyan. Ang mga croissant ay dapat sa ibaba. Pwede mo bang subukang ilagay sila?
...Ganito ba?
Mukhang maganda. Tignan natin kung may epekto ito sa benta natin sa susunod na linggo.
Paano nila aayusin ang mga tinapay?
May isang manager ng supermarket na nakikipagusap sa kanyang empleyado.
Paano nila aayusin ang mga tinapay?
Hindi mabenta ang mga bagong cheese bread, hindi ba?
Hindi...siguro dahil sila ay nasa pinakataas na istante.
Oo, siguro masyadong mataas para sa mga matatandang tao. Hindi nga nila siguro nakikita ang mga tinapay.
Ilagay kaya natin sa gitnang banda ng istante?
Magandang ideya. Una nila yung makikita pagpasok nila sa tindahan. At maglagay kayo ng pulang tela sa istante na ito para alam nila na ito ang bago nating tinapay?
Ayos po. Kailangan natin ilipat ang mga croissant sa ibang lugar? sa itaas o sa ibaba?
Sa palagay ko dapat natin ilagay ang pinakapopular na mga bagay sa pinakataas na istante. Magiging mabenta pa rin yun kahit na hindi madaling makita.
Ah, eh di dapat French loaf bread ang ilagay dun. Bakit hindi kaya natin sila ilagay sa isang basket para mangibabaw?
Magandang ideya, gawin natin iyan. Ang mga croissant ay dapat sa ibaba. Pwede mo bang subukang ilagay sila?
...Ganito ba?
Mukhang maganda. Tignan natin kung may epekto ito sa benta natin sa susunod na linggo.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?