Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Isla ng Apo at Mount Apo
Ang Isla ng Apo ay matatagpuan sa dalampasigan ng Isla ng Negros sa Pilipinas, habang ang Mount Apo ay matatagpuan sa Isla ng Mindanao. Kapwa mga bulkan ang mga ito, bagaman ang pagkakapareho - maliban sa pangalan - ay halos humihinto na doon.
Ang Isla ng Apo ay isang maliit na bulkanikong isla na mas kaunti sa isang milya kwadrado ang sukat. Ito ay kasalukuyang hindi isang aktibong bulkan. Ang isla ay pinakakilala para sa tirahang pandagat nito, na isang protektadong lugar para sa buhay pandagat. Dahil sa mga natatanging buhay pandagat doon, ito ay isang popular na destinasyon para sa mga snorkeler at mga maninisid. Kapwa sa dalawang bakasyunan sa isla ay may hiwalay na mga sentro sa pagsisid. May higit sa 650(anim na raan at limampung) iba't ibang mga uri ng isda na naisadokumento sa palibot ng isla at higit sa 400 (apat na raang) iba't ibang mga uri ng coral.
Ang Mount Apo ay isang solfataric na stratovolcano na may potensyal na maging aktibo. Ito ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, at nakaupo lamang sa labas ng Lungsod ng Davao, na kita ito. Hindi natin alam kung kailan ito huling sumabog, ngunit nagbubuga ito ng singaw, kaya may potensyal ito na maging aktibo. Ang Mount Apo ay marahil isa sa mga pinaka-popular na mga lugar para bisitahin ng mga umaakyat ng bundok sa Pilipinas. Tumatagal ng halos dalawang araw upang maabot ang tuktok ng bundok. Ang UNESCO ay kasalukuyang isinasaalang-alang ang pagdaragdag ng Mount Apo sa listahan nito ng mga Pandaigdigang Pamanang Pook , lalo na sapagkat ito ay itinuturing na siyang pangunahing lokasyon ng endemismo sa isla dahil may anim na iba't ibang mga katutubong tribo na itinuturing na tahanan ang bundok. Ang bulkan ay nagsisilbi ring isang pangunahing taga-suplay ng enerhiyang heotermal, at ito ay konektado sa nag-iisang planta na ganito ang uri sa isla.

Comments

Hide