Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Zamboanga
Ang Lungsod ng Zamboanga ay matatagpuan sa Zamboanga Peninsula sa Isla ng Mindanao sa Pilipinas. Ang lungsod ay ang pang-anim na pinakamalaki sa populasyon sa bansa. Sa sukat ng lupa, ito ang pangatlong pinakamalaki sa bansa. Ito ay nakaupo sa malayong dulong timog ng peninsula at napalilibutan ng Look ng Sibugay, ang Dagat Sulu, at ang Kipot ng Basilan. Ang rehiyon ay binabahay ang pinakamaraming pulis at base militar sa kahit anong lalawigan sa loob ng bansa, at ito ay isang ding pangunahing base para sa Hukong -Pamhimpapawid ng Pilipinas.
Ang kasaysayan ng Zamboanga ay bumabalik sa panahon ng 1100s. Ang unang mga tao na nanirahan doon ay ang Subanen, isang grupo na masusundan ang pinag-ugatan sa Malaysia. Sila ang nagbigay sa rehiyon ng pangalan nito; ang Zamboanga ay humigit-kumulang maisasalin bilang "matalas na lupa."
Isa sa mga pangunahing industriya sa Zamboanga Peninsula ang industriya ng halamang-dagat, na itinatanim bilang isang kalakal doon. Ang pinakakaraniwang pinapalaking halamang-dagat doon ay ang Eucheuma Cottonii variety dahil ito ay maaring gamitin sa maraming paraan, tulad ng pagtatanim ng halamang-dagat sa mga bahura. Ang variety na ito ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa ibang uri ng halamang-dagat. Sa ngayon ang sektor ng halamang-dagat ay nakatuon sa mga teknolohikal na pagpapaunlad na may kinalaman dito.
Ang Zamboanga ay isang gateway sa karamihan ng Timog-silangang Asya, kaya maraming turista ang kahit papano ay dumadaan dito sa kanilang paglalakbay sa bahaging ito ng mundo. Isa sa pinakabinibisitang palantandaan sa lugar ay ang mga Pettit na Kwartel, na kung saan minsan namalagi ang militar ng Estados Unidos. Ang Cathedral of the Immaculate Conception ay isa ding popular na destinasyon ng mga turista, pati rin ang Talong ng Merloquet at Fort Pilar.

Comments

Hide