Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Metro Cagayan de Oro
Ang Metro Cagayan de Oro ay ika-apat sa pinakamalaking kalakhang rehiyon sa Pilipinas. Ito ay nasa hilagang baybayin ng isla ng Mindanao at binubuo ng dalawang lungsod at labintatlong munisipalidad. Karamihan ng mga Pilipino ay itinuturing ang rehiyong ito bilang melting pot ng isla dahil sa iba't ibang pangunahing industriyang matatagpuan dito. Ang turismo, komersyo, at industriya ay may mahahalagang papel sa pang-ekonomiyang buhay ng lugar.
Ang mga pamayanan sa lugar ay maaring sundan pabalik sa taong 377 AD, noong ang mga tao doon ay para pa ding katulad ng isang Neolitiko. Bilang mga poleteistikong naniniwala sa animismo, ang mga katutubo noong mga araw na iyon ay nagbabayad ng mga tributo kay Sultan Muhammad Kudarat, na matagumpay sa paghadlang sa mga kolonyalistang Kastila. Maraming mahahalagang palatandaan na matatagpuan sa metro Cagayan de Oro, kabilang na ang Gardens of Malasag Eco-Tourism Village, isang lugar na tinaniman muli ng mga puno at naglalaman ng mga replika ng mga sinaunang tahanan ng mga tribo. Ang mga manlalakbay ay maari ding gustuhing tingnan ang Kweba ng Makahambus, na kawili-wili dahil sa kahalagahan nito sa heolohiya, gayundin mula sa isang makasaysayang perspektibo dahil ito ay ang lokasyon ng Labanan sa Burol ng Makahambus, isang mahusay na labanan na nangyari sa Digmaang Pilipino-Amerikano.
Ang Metro Cagayan de Oro ay naglalaman din ng arkeolohikong lugar na kilala bilang Huluga Caves, na binubuo ng dalawang kweba at isang bukas na hukay. Ang mga labi ng isang babae at ng kanyang anak na natagpuan doon ay ang dahilan kung bakit ang mga pamayanan sa lugar ay tinatayang nagmula sa taong 377 AD dahil ang bungo ng babae ay nanggaling sa taon na iyon.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Metro Cagayan de Oro

Ang metro Cagayan de Oro ay ika-apat sa pinakamalaking kalakhang rehiyon sa Pilipinas. Ito ay nasa hilagang baybayin ng isla ng Mindanao at binubuo ng dalawang lungsod at labintatlong munisipalidad. Karamihan ng mga Pilipino ay itinuturing ang rehiyong ito bilang melting pot ng isla dahil sa iba't ibang pangunahing industriyang matatagpuan dito. Ang turismo, komersyo, at industriya ay may mahahalagang papel sa pang-ekonomiyang  buhay ng lugar.
Ang mga pamayanan sa lugar ay maaring sundan pabalik sa taong 377 AD, noong ang mga tao doon ay para pa ding katulad ng isang Neolitiko. Bilang mga poleteistikong  naniniwala sa animismo,  ang mga katutubo noong mga araw na iyon ay nagbabayad ng mga tributo kay Sultan Muhammad Kudarat, na matagumpay sa paghadlang sa mga kolonyalistang Kastila.  Maraming mahahalagang palatandaan na matatagpuan sa metro Cagayan de Oro, kabilang na ang Gardens of Malasag Eco-Tourism Village, isang lugar na tinaniman muli ng mga puno at naglalaman ng mga replika ng  mga sinaunang tahanan ng mga tribo. Ang mga manlalakbay ay maari ding gustuhing tingnan ang Kweba ng Makahambus, na kawili-wili dahil sa kahalagahan nito sa heolohiya, gayundin mula sa isang makasaysayang perspektibo dahil ito ay ang lokasyon ng Labanan sa Burol ng Makahambus, isang mahusay na labanan na nangyari sa Digmaang Pilipino-Amerikano.
Ang metro Cagayan de Oro ay naglalaman din ng arkeolohikong lugar na kilala bilang Huluga Caves, na binubuo ng dalawang kweba at isang bukas na hukay. Ang mga labi ng isang babae at ng kanyang anak na natagpuan doon ay ang dahilan kung bakit ang mga pamayanan sa lugar ay tinatayang nagmula sa taong 377 AD dahil ang bungo ng babae ay nanggaling sa taon na iyon.