Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ang Isla ng Coron
Ang Isla ng Coron ay nasa Calamian Group of Islands sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang isla ay isang paraiso para sa mga snorkeler kasama ang mga rock formation na nakakarangal sa mga pampang ng isla. Ang pagiging malinaw ng ilalim ng dagat ay hindi kapani-paniwala, minsa'y umaabot hanggang walumpung talampakan ang layo. Ang katubigan sa paligid ng Coron ay payapa din sa halos lahat ng oras, na lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa mga snorkeler.
Ang karagatan sa paligid ng isla ay may maraming mga wasak na barko pati din mga coral reef, karamihan ng mga wasak na barko ay nagmula pa sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig kung kailan maraming mga barkong Hapon ang nawasak doon. Kabilang sa mga lokasyon ng pagsisid ang iba't ibang mga reef at lugar ng mga wasak na barko, pati na rin ang Gunter Cave, na minsa'y tinatawag na Cathedral Cave. Dumadaloy ang sikat ng araw sa pamamagitan ng isang butas sa kisame ng kweba sa isang partikular na oras ng araw, lumilikha ng isang kumikinang na panloob na silid ng likas na kagandahan. Ang mga maninisid na nakikipagsapalaran sa loob ng kweba ay maaari ding makakuha ng kaunting hangin dahil may isang bukas na lugar sa paligid ng butas.
Kabilang sa ilan sa mga pinakasikat na lugar ng wasak ng barko sa Isla ng Coron ay ang mga pagkawasak ng Akitsushima, ang Okikawa, at ang Terukaze Maru, ang barko na kamakailang lamang ay natuklasan ng mga maninisid na Olandes ang pangalan matapos ang paghuhukay ng buhangin sa paligid nito upang malaman ang pangalan nito.
Ang Isla ng Coron ay nag-aalok din ng maraming iba pang mga aktibidad, tulad ng hiking. Ang isa sa mga pinaka-popular na destinasyon ng hiking ay ang Mt. Tapyas, na may 900 mga hagdan paakyat sa tuktok. Maaari ka ring makasakay sa isang island hopping tour sa Coron upang matuklasan mo ang iba pang mga isla sa Calamian Group.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Ang Isla ng Coron

Ang Isla ng Coron ay nasa Calamian Group of Islands sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang isla ay isang paraiso para sa mga snorkeler kasama ang mga rock formation na nakakarangal sa mga pampang ng isla. Ang pagiging malinaw ng ilalim ng dagat ay hindi kapani-paniwala, minsa'y umaabot hanggang walumpung talampakan ang layo. Ang katubigan sa paligid ng Coron ay payapa din sa halos lahat ng oras, na lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa mga snorkeler.
Ang karagatan sa paligid ng isla ay may maraming mga wasak na barko pati din mga coral reef, karamihan ng mga wasak na barko ay nagmula pa sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig kung kailan maraming mga barkong Hapon ang nawasak doon. Kabilang sa mga lokasyon ng pagsisid ang iba't  ibang mga reef at lugar ng mga wasak na barko, pati na rin ang Gunter Cave, na minsa'y tinatawag na Cathedral Cave. Dumadaloy ang sikat ng araw  sa pamamagitan ng isang butas  sa kisame ng kweba sa isang partikular na oras ng araw, lumilikha ng isang kumikinang na panloob na silid ng likas na kagandahan. Ang mga maninisid na nakikipagsapalaran sa loob ng kweba ay maaari ding makakuha ng kaunting hangin dahil may isang bukas na lugar sa paligid ng butas.
Kabilang sa ilan sa mga pinakasikat na lugar ng wasak ng barko sa Isla ng Coron ay ang mga pagkawasak ng Akitsushima, ang Okikawa, at ang Terukaze Maru,  ang barko na kamakailang lamang ay natuklasan ng mga maninisid na Olandes ang pangalan matapos ang paghuhukay ng buhangin sa paligid nito upang malaman ang pangalan nito.
Ang Isla ng Coron ay nag-aalok din ng maraming iba pang mga aktibidad, tulad ng hiking. Ang isa sa mga pinaka-popular na destinasyon ng hiking ay ang Mt. Tapyas, na may 900 mga hagdan paakyat sa tuktok. Maaari ka ring makasakay sa isang island hopping tour sa Coron upang matuklasan mo ang iba pang mga isla sa Calamian Group.