Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Metro Manila
Ang Maynila ang kabisera ng Pilipinas, at ang metro area ay binubuo ng labinganim na iba't ibang mga lungsod. Bukod sa pagiging kabiserang lungsod ng bansa, ito rin ang pangunahing sentro ng bansa para sa ekonomiya, kultura, edukasyon, at lipunan. Ang metro area ang sentro ng pamahalaan para sa bansa, ngunit ang lungsod mismo ay ang talagang kabisera. Sa loob ng metro area, ang Quezon City ang pinakamalaki.
Ang metro area ng Maynila ay nakaupo sa isang tangway kasama ng Laguna de Bay sa isang dako, Manila Bay sa kabilang dako, at ang Ilog Pasig na umaagos sa gitna. Ang rehiyon ay isa din sa pinakamalaking bahaing kapatagan sa Pilipinas. Ito rin ay kilala bilang isang lugar ng kapwa kapuna-punang kayamanan at matinding kahirapan. Marami ding mamahaling komunidad sa Metro Manila. Iyan ay kabaligtaran sa napakaraming iskwater sa iba't ibang bahagi ng metro area, lalo na sa lupang pagmamay-ari ng gobyerno na kasalukuyang hindi ginagamit at sa tabi ng mga linya ng tren na dumadaan sa lugar.
Mayroon ding ilang mga mahahalagang palatandaan sa metropolitan area ng Maynila. Isa sa mga pinakakilalang parke sa lugar ay ang Rizal Park, na naglalaman ng Monumento ni Rizal, isang mausoleo na gumugunita kay Jose Rizal, isang martir na nagsulong para sa mga repormang panlipunan at ang kanyang pagkamatay ay nagpasiklab ng Himagsikang Pilipino. Bukod sa Monumento ni Rizal, ang parke ay naglalaman din ng mga kahanga-hangang hardin ng mga Hapon at Instik, ang Pambansang Museo ng Lahing Pilipino, at isang napakalaking relief map ng bansa.

7 Comments

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
FilipinoPod101.com
Thursday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Metro Manila

Ang Maynila ang kabisera ng Pilipinas, at ang metro area ay binubuo ng labinganim na iba't ibang mga lungsod. Bukod sa pagiging kabiserang lungsod ng bansa, ito rin ang pangunahing sentro ng bansa para sa ekonomiya, kultura, edukasyon, at lipunan. Ang metro area ang sentro ng pamahalaan para sa bansa, ngunit ang lungsod mismo ay ang talagang kabisera. Sa loob ng metro area, ang Quezon City ang pinakamalaki.

Ang metro area ng Maynila ay nakaupo sa isang tangway kasama ng Laguna de Bay sa isang dako, Manila Bay sa kabilang dako, at ang Ilog Pasig na umaagos sa gitna. Ang rehiyon ay isa din sa pinakamalaking bahaing kapatagan sa Pilipinas. Ito rin ay kilala bilang isang lugar ng kapwa kapuna-punang kayamanan at matinding kahirapan. Marami ding mamahaling komunidad sa Metro Manila. Iyan ay kabaligtaran sa napakaraming iskwater sa iba't ibang bahagi ng metro area, lalo na sa lupang pagmamay-ari ng gobyerno na kasalukuyang hindi ginagamit at sa tabi ng mga linya ng tren na dumadaan sa lugar.

Mayroon ding ilang mga mahahalagang palatandaan sa metropolitan area ng Maynila. Isa sa mga pinakakilalang parke sa lugar ay ang Rizal Park, na naglalaman ng Monumento ni Rizal, isang mausoleo na gumugunita kay Jose Rizal, isang martir na nagsulong para sa mga repormang panlipunan at ang kanyang pagkamatay ay nagpasiklab ng Himagsikang Pilipino. Bukod sa Monumento ni Rizal, ang parke ay naglalaman din ng mga kahanga-hangang hardin ng mga Hapon at Instik, ang Pambansang Museo ng Lahing Pilipino, at isang napakalaking relief map ng bansa.     

user profile picture
FilipinoPod101.com
Monday at 1:29 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Angelo,


Thank you for posting again :smile:

Even if the Audio Blog Lessons do not have Grammar points, the other Advance Series DO have! :wink:

So please, no worries, we will keep sharing "the pearls of wisdom" with our listeners :laughing:

Feel free to ask and comment as often as you wish.


Kind regards,

Laura

Team FilipinoPod101.com

user profile picture
Angelo
Saturday at 4:57 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi,


thanks for your reply. It wasn't anything specific, I just noticed that some of the grammar notes that accompany the beginner lessons have been rather informative, and I was hoping that the advanced lessons might have some more advanced pearls of wisdom :grin:

user profile picture
FilipinoPod101.com
Friday at 12:12 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello Angelo,


Thank you for posting!

You can find any subject you are interested in reviewing in the FilipinoPod101 grammar bank:

https://www.filipinopod101.com/filipino-grammar/

Since these lessons are mainly cultural reviews, for advanced level. We didn't include a Grammar section in them. Please, let us know if you have any question.


Regards,

Laura

Team FilipinoPod101.com

user profile picture
Angelo
Tuesday at 3:28 pm
Your comment is awaiting moderation.

Help please, how do I find the grammar point for this lesson in the grammar bank? I ahven't been able to find anything ...


Thanks for your help!

user profile picture
FilipinoPod101.com
Monday at 7:33 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello Luke!


Magandang tanong iyan. Ang layunin ng website na ito ay makapagturo ng Filipino sa kung sino man ang may nais matuto nito sa isang makabago at inobatibong paraan.

That's a good question. The aim of this website is to teach Filipino to whoever wants yo learn it, in a new and innovative manner.


Ang website na ito ay nasa panahon pa ng pagdebelop kaya naman patuloy naming inaayos at pinalalaki upang maitaguyod ang dekalidad na mga materyales para sa pag-aaral ng Filipino.

The website is still under development that's why we continue to organize and nurture the site in order to give you quality materials for learning Filipino.


Sana ay matulungan mo kami, ang Team FilipinoPod101.com sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mga komento. Ang mga komentong ito ay makatutulong sa amin pati na rn sa mga kapwa mag-aaral.

In this endeavor, we hope that you help the team by leaving comments that won't only help us, but also your fellow learners.


Salamat at sana maging aktibong miyembro ka ng aming komunidad!

Thank you! And I hope you become an active member in our community!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

user profile picture
Luke
Friday at 4:06 pm
Your comment is awaiting moderation.

Gusto ko lang mag-tanong. Ang gusto ko po itanung kung itong site ay merong aral tungkol sa Tagalog. Gusto ko lang itanong dahil gusto ko mag-aral ng Tagalog. (yung totoo) Maganda ito pero parang meron ako na-rinig na maling bigkas. Salamat po!


I want to ask. The thing I want to ask is if this has a lesson about Tagalog (Language). I want to ask because I want to study (Pure) Tagalog. This is nice, but I think I heard wrong pronunciations. Thank you!


Trivial - Tagalog was a national language, but now a "father" of the Filipino Language. The region where Tagalog usually is spoken is Region 4!