Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Workplace
17 words
Word Image
Workplace
17 words
superyor
(n)
superior
superyor sa trabaho
superior at work
magkatrabaho
(n)
colleague
David at ako ay magkatrabaho.
David and I are colleagues.
komyut
(n)
commute
magkomyut papunta sa trabaho sa pamamagitan ng tren
commute to work by train
tapos ng trabaho
(p)
finish work
Ako ay matatapos ng ika-walo ng gabi, kaya magkita tayo sa restawran ng ika-siyam ng gabi.
I finish work at eight PM, so I'll meet you at nine at the restaurant.
negosyo
(n)
enterprise
Pangangalakal ay nangangahulugan na negosyo.
Enterprise means business.
kumpanya
(n)
company
opisina ng kompanya
company office
italaga
(v)
assign
magtalaga ng trabaho
assign work
opisina
(n)
office
Ang mga tao ay nagtatrabaho sa opisina.
The people are working at the office.
obertaym
(n)
overtime
Ang lalaki ay natapos sa kanyang obertaym sa trabaho.
The man has just finished working overtime.
bonus
(n)
bonus
bonus sa Pasko
Christmas bonus
suweldo
(n)
salary
suweldo
(n)
wage
empleyado
(n)
subordinate
Galit ako sa aking katrabaho.
I got mad at my subordinate.
mamahala
(v)
supervise
Mahirap ang mamahala.
It's hard to supervise.
oras ng paggawa
(n)
shift
trabaho ang huling shift
work the late shift
magretiro
(v)
retire
magretiro mula sa kompanya
retire from a company
departamento ng opisina
(n)
department
0 Comments
Top