Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vernal Equinox Day
16 words
Word Image
Vernal Equinox Day
16 words
masaya
(a)
happy
grupo ng masasayang tao
group of happy people
dahon
(n)
leaf
bumukadkad
(v)
bloom
bulaklak na namumukadkad
flower in bloom
puno
(n)
tree
puno ng melokoton na may melokoton
peach tree with peaches
tagsibol
(n)
spring
tagsibol ng mga bulaklak
spring flowers
maaraw
(a)
sunny
Tuwing maaraw, masyadong matao sa dalampasigan.
On sunny days, the beach is very crowded.
ulap
(n)
cloud
Ako ay hindi nakakakita ng ulap sa langit.
I donโ€™t see a cloud in the sky.
araw
(n)
sun
tanghaling-tapat
midday sun
maulan
(a)
rainy
Kailangan kong ihatid ang pahayagan sa maulan na araw at mahangin na araw.
I have to deliver newspapers on rainy days and windy days.
ulan
(n)
rain
bumabagsak na ulan
falling rain
damo
(n)
grass
puting kuneho na nasa berdeng damo
white rabbit in the green grass
mahangin
(a)
windy
ulat ng panahon bukas
tomorrow's weather forecast
Marso
(n)
March
Marso ay tanda na simula na ng Tagsibol sa hilagang parte ng mundo at taglagas naman sa katimugang parte ng mundo.
March marks the start of Spring in the northen hemisphere and fall in the southern hemisphere.
ipinanganak
(a)
be born
Ako ay ipinanganak noong 1980.
I was born in 1980.
piknik
(n)
picnic
pag-ulan
(n)
rain
0 Comments
Top