Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Words and Phrases for HR And Recruitment Process
20 words
Word Image
Words and Phrases for HR And Recruitment Process
20 words
kontrata
(n)
contract
legal na kontrata
legal contract
bonus
(n)
bonus
bonus sa Pasko
Christmas bonus
sweldo
(n)
salary
pagganyak
(n)
motivation
kandidato
(n)
candidate
bihasang manggagawa
(p)
skilled worker
posisyon
(n)
position
trabaho
(n)
job
pagtanggal
(n)
dismissal
karanasan
(n)
experience
ipasok sa trabaho
(p)
hire
sisantehin
(v)
fire
magaling
(a)
skillful
panahon ng pagsubok
(p)
trial period
regular
(a)
full-time
kumpidensyal
(a)
confidential
pagloloko
(n)
misconduct
pasahod
(n)
payroll
nakatalagang trabaho
(p)
workload
miyembro
(n)
collective
0 Comments
Top