Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Winter
15 words
Back To Lists
Word Image
Winter
15 words
View as Slideshow
scarf
(n)
scarf
Ang pulang kurbata ay magandang tignan kasama ng sombrerong iyan.
A red scarf would look nice with that hat.
guwantes
(n)
glove
damit panglamig
(p)
sweater
Ang babae ay nakasuot ng itim na sweater.
The woman is wearing a black sweater.
yelo
(n)
ice
Walang yelo, pakiusap
No ice, please.
taglamig
(n)
winter
taglamig na tagpo
winter scene
malamig
(a)
cool
malamig na maghapon
cool day
ice skating
(v)
ice skating
ice skating sa labas
ice skating outdoors
skiing
(n)
skiing
cross country skiing
cross country skiing
freeze
(v)
freeze
Ang tubig sa baso ay nagyelo.
The water froze on the glass.
niyebe
(n)
snow
Tinabunan ng niyebe ang kalahatan.
The snow has covered everything.
malamig
(a)
cold
Ang nilalamig na lalaki ay nagsusumikap manatiling mainit.
The cold man is struggling to stay warm.
amerikana
(n)
coat
pang tag-lamig na amerikana
winter coat
bakasyon
(n)
vacation
bakasyon sa Pasko
Christmas vacation
holiday
(n)
holiday
mga palamuti para sa pista
holiday decorations
Disyembre
(n)
December
Ika-31 ng Disyembre ay bisperas ng Bagong Taon.
December 31st is New Year's Eve.
0 Comments
Top