Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Which Adjective Describes Your Personality Best?
50 words
Word Image
Which Adjective Describes Your Personality Best?
50 words
mabahala
(a)
anxious
Ang resulta ng pagsusulit ay parating bukas, at ako ay tunay na nababahala.
The exam results are coming out tomorrow, and I'm really anxious about it.
masipag
(a)
diligent
nakakatawa
(a)
humorous
nakakatawang kuwento
humorous story
magalang
(a)
polite
magalang na kapitbahay
polite neighbor
aktibo
(a)
active
aktibong bata
active child
tapat
(a)
honest
Siya ay isang matapat na tao.
He is an honest person.
nakakatawa
(a)
funny
manood ng nakakatawang palabas
watch a funny show
malakas
(a)
strong
malakas na sanggol
strong baby
masigla
(a)
energetic
masiglang tagapagsalita
energetic speaker
kalmado
(a)
calm
Ang babae ay kalmado.
The woman is calm.
nakakainip
(a)
boring
nakakainip na klase
boring class
seryoso
(a)
serious
seryosong babae
serious person
mahiyain
(a)
shy
mahiyain na bata
shy child
mabuti
(a)
kind
mabuting gawain
kind act
presko
(a)
cool
matapang
(a)
brave
introvert
(a)
introverted
maaasahan
(a)
reliable
extrovert
(a)
extroverted
malikhain
(a)
creative
matalino
(a)
smart
pasensyosa/pasensyoso
(a)
patient
enthusiastic
(a)
enthusiastic
mapagbigay
(a)
generous
naughty
(a)
naughty
0 Comments
Top