Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists What gift do you want the most this holiday season?

What gift do you want the most this holiday season?

Anong regalo ang pinakagusto mo para sa Pasko at Bagong Taon?
20 Words 5 Comments
book
aklat (n)
book
dictionary
diksyunaryo (n)
dictionary
Mayroon akong isang Ingles-Pranses na diksiyunaryo.
I have an English-French dictionary.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
laptop
laptop (n)
laptop
Dahil sa laptop kompyuter halos kahit saan ay nakakapagtrabaho ako.
The laptop computer allows me to work almost anywhere.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
perfume
pabango (n)
perfume
Kami ay bumili ng alkohol at pabango sa pamilihan ng duty free sa may paliparan.
We'll buy duty-free alcohol and perfume at the duty free shops in the airport.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
world map
mapa ng mundo (n)
world map
camera
kamera (n)
camera
smartphone
smartphone (n)
smartphone
kiss
halik (n)
kiss
free flight to the Philippines
libreng biyahe gamit ang eroplano papuntang Pilipinas
free flight to the Philippines
Filipino-speaking girlfriend
kasintahang babaeng nagsasalita ng Filipino
Filipino-speaking girlfriend
Filipino-speaking boyfriend
kasintahang lalaking nagsasalita ng Filipino
Filipino-speaking boyfriend
passing all my Filipino tests
maipasa ang lahat ng aking mga eksamen sa Filipino
passing all my Filipino tests
food
pagkain (n)
food
friendship
pagkakaibigan (n)
friendship
lots of money
maraming pera
lots of money
world peace
kapayapaan sa mundo
world peace
hug
yakap (n)
hug
good news
mabuting balita
good news
my own apartment
ang aking sariling apartment
my own apartment
game console
game console
game console
None of our words match your filter
7 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 6:22 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! 49% of our listeners chose a free flight. Do you agree with this result? What gift do you want most this holiday season? Let us know in Filipino!

FilipinoPod101.com
Wednesday at 3:19 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Simon!


Salamat sa iyong komento! Great job practicing with us. Sana nakuha mo ang iyong hiling noong Pasko!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

Simon
Thursday at 6:14 pm
Your comment is awaiting moderation.

Gusto ko isang bagong laptop. Dahil magtrabaho na sa Pilipinas.

Team FilipinoPod101.com
Sunday at 10:59 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Craig!


Kayang kaya mo iyan basta ipagpatuloy mo ang iyong pag-ensayo. Salamat sa iyong komento!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

Craig
Monday at 8:32 am
Your comment is awaiting moderation.

Sa regalo sa Pasko ug sa Bagong Taon pinakagusto ko mga yakap ug katatasan sa loob sa Filipino ig sa Bisaya.

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 3:25 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello Ethan,


Kamusta? (How are you?) I'm sure you will get that, you seem to be enjoying learning. :smile:


Have a great day!

Erica

Team FilipinoPod101.com

Ethan
Monday at 1:47 am
Your comment is awaiting moderation.

Fluency in tagalog....