Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vocabulary for the 25 Most Commonly Used Verbs of Any Language
25 words
Word Image
Vocabulary for the 25 Most Commonly Used Verbs of Any Language
25 words
pumunta
(v)
go
pumunta ng diretso
go straight ahead
kumain
(v)
eat
Ang pamilya ay kumakain ng almusal.
The family is eating breakfast.
inom
(v)
drink
Ang babae ay umiinom ng kape.
The woman drinks water.
pumunta
(v)
come
pumunta ka patungo sa video camera
come towards a video camera
matulog
(v)
sleep
matulog sa ibabaw ng kumot
sleep on a blanket
intindi
(v)
understand
Naiintindihan ng mga estudyante sa elementarya ang problema.
The elementary school students understand the problem.
tanong
(n)
ask
Ang estudyante sa unibersidad ay nagtanong sa propesor ng tanong.
The university student asked the professor a question.
tumakbo
(v)
run
Ang babae ay tumatakbo sa tabing-dagat.
The woman is running on the beach.
isip
(v)
think
Ang babae ay nag-isip sa sagot.
The woman thought about the answer.
alamin
(v)
know
alamin ang sarili
know yourself
kailanganin
(n)
need
Kailangan ko ng tulong.
I need help.
kumuha
(v)
take
Ang mga tao ay kumuha ng mga presas.
The people took the strawberries.
gumamit
(v)
use
Ang programmer ay nagamit ng kompyuter.
The programmer uses the computer.
magtrabaho
(v)
work
bigay
(v)
give
Ang ama ay nagbibigay ng mga barya sa kanyang anak na lalaki.
The father is giving coins to his son.
sabihin
(v)
say
Ang mga tao ay nagsasabi ng, Kamusta.
The people are saying, "Hello."
makakita
(v)
see
Ang mga turista ay nakakita ng paglubog ng araw.
The tourists saw the sunset.
salita
(v)
speak
Ang tagapagsalita ay nagsalita sa pagpupulong.
The speaker spoke at the conference.
simula
(n)
start
Ang mga atleta ay nagsimula na sa karera.
The athletes started the race.
alis
(v)
leave
umalis sa kompanya.
leave a company
maging
(v)
become
maging isang paruparo
become a butterfly
maghintay
(v)
wait
maghintay sa tren
wait for a train
umiral
(v)
exist
tawag
(v)
call
laro
(v)
play
0 Comments
Top