Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Useful Phrases for Ordering Food
22 words
Word Image
Useful Phrases for Ordering Food
22 words
Pwede ba kaming magbayad ng hiwalay?
(e)
Can we pay separately?
Pwede ko bang makita ang menu?
(s)
Can I see the menu?
Mayroon ba kayong kahit anong vegetarian na pagkain?
(s)
Do you have any vegetarian dishes?
Ano ang mairerekomenda mo?
(s)
What do you recommend?
Paki bigyan ako ng isa nito.
(s)
I will have this one, please.
Gaano ito kaanghang?
(s)
How spicy is it?
Naghahain ba kayo ng kahit anong malamig na pagkain?
(s)
Do you serve any cold dishes?
Mayroon bang anumang pagkain na maaari naming paghatian?
(s)
Is there any dish we could share?
Anong mga appetizer ang mairerekumenda mo?
(s)
What starters do you recommend?
Maaari ba kaming magkaroon ng isang bote ng alak kasama ng pagkain?
(s)
Can we have a bottle of wine with the meal?
Pwedeng humingi ng isang basong tubig?
(s)
Can I have a glass of water, please?
Pwede ba akong magpadagdag ng isa pang order?
(s)
Can I get one more serving, please?
Anong special menu ngayon?
(s)
What is the special for today?
Mayroon ba kayong mga panghimagas?
(s)
Do you have any desserts?
Maaari ko bang makita ang listahan ng mga alak?
(s)
Could I see the wine list, please?
Ano ang sabaw sa araw na ito?
(s)
What is the soup of the day?
Nagdidiyeta ako.
(s)
I am on a diet.
Anong sangkap ng ulam na ito?
(s)
What does this dish contain?
Ako ay allergic sa mani.
(s)
I am allergic to nuts.
Mayroon ba kayong gluten-free na pagkain?
(s)
Do you have a gluten-free dish?
Mayroon ba kayong Halal na menu?
(s)
Do you have a Halal menu?
May karne ba iyon?
(s)
Does it contain meat?
0 Comments
Top