Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes about Friendship
10 words
Word Image
Top 10 Quotes about Friendship
10 words
Pagkakaibigan ang pinakamagandang regalong maibibigay ng buhay, at ito'y natanggap ko na.
(s)
The greatest gift of life is friendship, and I have received it.
Mas mabuting maglakad ng may kasamang kaibigan sa dilim kaysa maglakad ng mag-isa sa liwanag.
(s)
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
Ang tunay na kaibigan ay yung hindi ka iniwan sa panahong iniwan ka ng buong mundo.
(s)
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
Nagpapakita ng malasakit ang mga kaibigan sa panahon ng problema, hindi sa panahon ng kasiyahan.
(s)
Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
Huwag kang magpahuli, maaring hindi kita akayin. Huwag kang mauna, maaring hindi kita sundan. Sabayan mo lang ako at maging kaibigan ko.
(s)
Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
Walang anumang mas dapat pahalagahan sa mundo kundi ang tunay na pagkakaibigan.
(s)
There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
Ang isang kaibigan ay yung binibigyan ka ng kalayaan na maging totoo sa sarili mo.
(s)
A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.
Ang isang kaibigan ay yung kilala ang tunay na ikaw at nananatiling nagmamalasakit sa'yo kahit pa.
(s)
A friend is one who knows you and loves you just the same.
Ang matalik kong kaibigan ang yung tumutulong na mailabas ko ang pinakamagandang mga bagay tungkol sa'kin.
(s)
My best friend is the one who brings out the best in me.
Friends are born, not made.
(s)
Friends are born, not made.
0 Comments
Top