Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Top 10 Quotes about Family

Top 10 Quotes about Family

Sampung Quote Tungkol sa Pamilya
10 Words 3 Comments
The family is one of nature's masterpieces.
Ang pamilya ay isa sa mga pinakamagandang likha ng kalikasan.
The family is one of nature's masterpieces.
When trouble comes, it's your family that supports you.
Sa panahon ng kagipitan, ang iyong pamilya ang susuporta sa iyo.
When trouble comes, it's your family that supports you.
The family is the first essential cell of human society.
Ang pamilya ang pinakamahalagang selula ng lipunan.
The family is the first essential cell of human society.
There is no such thing as fun for the whole family.
Walang isang bagay na kasiya-siya para sa buong pamilya.
There is no such thing as fun for the whole family.
You have to defend your honor. And your family.
Kailangan mong ipagtanggol ang iyong dangal. At ang iyong pamilya.
You have to defend your honor. And your family.
All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.
Lahat ng maligayang pamilya ay pare-pareho; bawat pamilyang malungkot ay malungkot sa sarili nitong paraan.
All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.
You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them.
Hindi mo pinipili ang iyong pamilya. Sila ay kaloob sa'yo ng Diyos, gaya ng pagkaloob sa iyo para naman sa kanila.
You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them.
Family is not an important thing. It's everything.
Ang pamilya ay hindi isang mahalagang bagay lamang. Ito ay ang lahat.
Family is not an important thing. It's everything.
Family means no one gets left behind or forgotten.
Ang ibig sabihin ng pamilya ay walang naiiwan o nalilimutan.
Family means no one gets left behind or forgotten.
My family is my strength and my weakness.
Ang aking pamilya ang aking lakas at kahinaan.
My family is my strength and my weakness.
None of our words match your filter
3 Comments
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
FilipinoPod101.com
Wednesday at 4:42 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! Whatโ€™s your favorite quote? Let us know in Filipino!

user profile picture
FilipinoPod101.com
Saturday at 6:46 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Samuel,


That's a beautiful quote you've chosen!! Salamat sa iyong komento!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

user profile picture
Samuel
Friday at 8:16 am
Your comment is awaiting moderation.

Ang aking pamilya ang aking lakas at kahinaan at hindi mo pinipili ang iyong pamilya. Sila ay kaloob sa'yo ng Diyos, gaya ng pagkaloob sa iyo para naman sa kanila.