Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
Top 10 Quotes about Family

Top 10 Quotes about Family

Sampung Quote Tungkol sa Pamilya
10 Words • 3 Comments
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
The family is one of nature's masterpieces.
Ang pamilya ay isa sa mga pinakamagandang likha ng kalikasan.
The family is one of nature's masterpieces.
Ang pamilya ay isa sa mga pinakamagandang likha ng kalikasan.
The family is one of nature's masterpieces.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
When trouble comes, it's your family that supports you.
Sa panahon ng kagipitan, ang iyong pamilya ang susuporta sa iyo.
When trouble comes, it's your family that supports you.
Sa panahon ng kagipitan, ang iyong pamilya ang susuporta sa iyo.
When trouble comes, it's your family that supports you.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
The family is the first essential cell of human society.
Ang pamilya ang pinakamahalagang selula ng lipunan.
The family is the first essential cell of human society.
Ang pamilya ang pinakamahalagang selula ng lipunan.
The family is the first essential cell of human society.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
There is no such thing as fun for the whole family.
Walang isang bagay na kasiya-siya para sa buong pamilya.
There is no such thing as fun for the whole family.
Walang isang bagay na kasiya-siya para sa buong pamilya.
There is no such thing as fun for the whole family.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
You have to defend your honor. And your family.
Kailangan mong ipagtanggol ang iyong dangal. At ang iyong pamilya.
You have to defend your honor. And your family.
Kailangan mong ipagtanggol ang iyong dangal. At ang iyong pamilya.
You have to defend your honor. And your family.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.
Lahat ng maligayang pamilya ay pare-pareho; bawat pamilyang malungkot ay malungkot sa sarili nitong paraan.
All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.
Lahat ng maligayang pamilya ay pare-pareho; bawat pamilyang malungkot ay malungkot sa sarili nitong paraan.
All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them.
Hindi mo pinipili ang iyong pamilya. Sila ay kaloob sa'yo ng Diyos, gaya ng pagkaloob sa iyo para naman sa kanila.
You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them.
Hindi mo pinipili ang iyong pamilya. Sila ay kaloob sa'yo ng Diyos, gaya ng pagkaloob sa iyo para naman sa kanila.
You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Family is not an important thing. It's everything.
Ang pamilya ay hindi isang mahalagang bagay lamang. Ito ay ang lahat.
Family is not an important thing. It's everything.
Ang pamilya ay hindi isang mahalagang bagay lamang. Ito ay ang lahat.
Family is not an important thing. It's everything.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Family means no one gets left behind or forgotten.
Ang ibig sabihin ng pamilya ay walang naiiwan o nalilimutan.
Family means no one gets left behind or forgotten.
Ang ibig sabihin ng pamilya ay walang naiiwan o nalilimutan.
Family means no one gets left behind or forgotten.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
My family is my strength and my weakness.
Ang aking pamilya ang aking lakas at kahinaan.
My family is my strength and my weakness.
Ang aking pamilya ang aking lakas at kahinaan.
My family is my strength and my weakness.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
3 Comments Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar FilipinoPod101.com Wednesday at 4:42 pm

Hey listeners! What’s your favorite quote? Let us know in Filipino!

avatar FilipinoPod101.com Saturday at 6:46 pm

Hi Samuel,

That’s a beautiful quote you’ve chosen!! Salamat sa iyong komento!

Betsey
Team FilipinoPod101.com

avatar Samuel Friday at 8:16 am

Ang aking pamilya ang aking lakas at kahinaan at hindi mo pinipili ang iyong pamilya. Sila ay kaloob sa’yo ng Diyos, gaya ng pagkaloob sa iyo para naman sa kanila.