Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 New Year's Resolutions
10 words
Word Image
Top 10 New Year's Resolutions
10 words
Magbasa ng mas marami.
(s)
Read more.
magpapayat
(v)
Lose weight.
mag-ipon
(v)
Save money.
Tumigil sa paninigarilyo.
(s)
Quit smoking.
Bawasan ang pag-inom.
(s)
Drink less.
Regular na mag-ehersisyo.
(s)
Exercise regularly.
Kumain ng masustansyang pagkain.
(s)
Eat healthy.
Matuto ng bago.
(s)
Learn something new.
Mag-ukol ng mas maraming oras sa pamilya
(s)
Spend more time with family.
pag-aaral ng Filipino kasama ang FilipinoPod101.com
(p)
studying Filipino with FilipinoPod101.com
0 Comments
Top