Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Top 10 Inspirational Quotes

Top 10 Inspirational Quotes

Sampung Kasabihang Nakaka-Inspire
10 Words 1 Comment
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Hindi mahalaga kung gaano kabagal ang iyong pagusad, hangga't patuloy kang hindi sumusuko.
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
There are no short cuts to any place worth going.
Walang mabilis na daan sa kahit saang karapat-dapat mapuntahan.
There are no short cuts to any place worth going.
Be the change you want to see in the world.
Maging ang pagbabago na nais mong makita sa mundo.
Be the change you want to see in the world.
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
Laging tandaan na ang iyong sariling kagustuhan na magtagumpay ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano pa mang dahilan.
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
Ang pinakamapanganib para sa karamihan sa atin ay hindi ang pagpalya sa pagabot sa isang napakataas na layunin, kundi ang pagkamit nito dahil sa ito ay napakadali.
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
You miss 100% of the shots you don't take.
Pinalalagpas mo ang isang daang porsyento ng lahat ng pagkakataong hindi mo kinukuha.
You miss 100% of the shots you don't take.
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
Ang pinakamainam na panahon para magtanim ng puno ay dalawampung taon nang nakakaraan. Ang ikalawang pinakamainam na panahon ay ngayon.
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
Hindi mo kakayaning tawirin ang karagatan hangga't wala kang lakas ng loob na iwan ang dalampasigan.
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Kahit anong bagay na kayang mabuo at paniwalaan sa isip ng tao. kaya nitong makamit.
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
Ang kaligayahan ay hindi isang bagay na madaling makuha sa kahit anong oras na naisin. Ito ay nagmumula sa sarili mong mga gawa at aksyon.
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Tuesday at 10:55 am
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! Whatโ€™s your favorite quote? Let us know in Filipino!