Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Talking about Time in Filipino
23 words
Word Image
Talking about Time in Filipino
23 words
umaga
(n)
morning
maligo sa umaga
shower in the morning
gabi
(n)
evening
gabi sa lungsod
evening in the city
maghapon
(n)
daytime
Ako ay hindi makatulog habang may araw.
I just canโ€™t sleep during the daytime.
gabi
(n)
nighttime
gabi na
It's already nighttime.
oras
(n)
hour
Ako ay uuwi galing sa trabaho pagkalipas ng isang oras.
Iโ€™ll be home from work in an hour.
minuto
(n)
minute
Mayroong animnapung segundo sa isang minuto.
There are sixty seconds in a minute.
ang oras
(a)
o'clock
nakalipas na kalahating oras
(n)
half past
nakalipas na kalahating oras sa ika-siyam
half past nine
umaga
(n)
AM
Ako ay nagising tuwing ika-anim ng umaga.
I wake up every morning at six o'clock a.m.
gabi
(n)
PM
sa ika-11 ng gabi
at 11 p.m.
Anong oras na ba ngayon?
(e)
What time is it now?
ala-una ng umaga
(p)
one o'clock
alas-dos
(p)
two o'clock
alas-tres
(p)
three o'clock
alas-kuwatro
(p)
four o'clock
alas-singko
(p)
five o'clock
alas-sais
(p)
six o'clock
alas-siyete ng umaga
(p)
seven o'clock
alas-otso ng umaga
(p)
eight o'clock
alas-nuwebe ng umaga
(p)
nine o'clock
alas-diyes ng umaga
(p)
ten o'clock
alas-onse ng umaga
(p)
eleven o'clock
alas-dose ng tanghali
(p)
twelve o'clock
0 Comments
Top