Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Talking about Months in Filipino
14 words
Word Image
Talking about Months in Filipino
14 words
Anong buwan ito?
(s)
What month is it?
Enero
(n)
January
Enero 2009
January 2009
Pebrero
(n)
February
Araw ng taong bisteryo ay ika-29 ng Pebrero.
Leap year day is February 29th.
Marso
(n)
March
Marso ay tanda na simula na ng Tagsibol sa hilagang parte ng mundo at taglagas naman sa katimugang parte ng mundo.
March marks the start of Spring in the northen hemisphere and fall in the southern hemisphere.
Abril
(n)
April
Ngayon ay Abril kaya ang susunod na buwan ay Mayo.
It is now April so next month will be May.
Mayo
(n)
May
mga bulaklak sa Mayo
May flowers
Hunyo
(n)
June
Kami ay magpapakasal sa Hunyo.
We are getting married in June.
Hulyo
(n)
July
Hulyo ay ipinangalan kay Julius Caesar, na ipinanganak noong Hulyo.
July is named for Julius Caesar, who was born in July.
Agosto
(n)
August
Ang paaralan ay sarado sa Agosto.
The school is closed in August.
Setyembre
(n)
September
Ika-1 ng Setyembre
September 1st
Oktubre
(n)
October
Halloween ay pumapatak sa ika-31 ng Oktubre.
Halloween falls on October 31st.
Nobyembre
(n)
November
Thanksgiving, Huwebes ika-24 ng Nobyembre
Thanksgiving, Thursday November 24th
Disyembre
(n)
December
Ika-31 ng Disyembre ay bisperas ng Bagong Taon.
December 31st is New Year's Eve.
buwan
(n)
month
Mayroong labindalawang buwan sa isang taon.
There are 12 months in a year.
0 Comments
Top