Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Star Wars Day
43 words
Word Image
Star Wars Day
43 words
planeta
(n)
planet
spaceship
(n)
spaceship
kalawakan
(n)
galaxy
Star Wars
(p)
Star Wars
Darth Vader
(p)
Darth Vader
Jedi
(p)
Jedi Knight
Luke Skywalker
(p)
Luke Skywalker
Ako ang ama mo.
(s)
I am your father.
Hindi ito ang mga droid na hanap mo.
(s)
These aren't the droids you're looking for.
Gamitin ang Puwersa!
(s)
Use the Force!
Nawa'y mapasaiyo ang pwersa.
(s)
May the Force be with you.
Yoda
(p)
Yoda
lightsaber
(n)
lightsaber
Han Solo
(p)
Han Solo
stormtrooper
(n)
stormtrooper
Chewbacca
(p)
Chewbacca
trilogy
(n)
trilogy
Mayroon akong masamang pakiramdam tungkol dito.
(s)
I've got a bad feeling about this.
Noong unang panahon, sa isang kalawakang malayong, malayo ...
(p)
A long time ago in a galaxy far, far away...
Nakakabagabag ang kakulangan mo sa tiwala.
(s)
I find your lack of faith disturbing.
Gawin. O hindi. Walang subok.
(s)
Do. Or do not. There is no try.
Princess Leia
(p)
Princess Leia
Taksil!
(s)
Traitor!
Obi-Wan Kenobi
(p)
Obi-Wan Kenobi
Darth Maul
(p)
Darth Maul
0 Comments
Top