Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Filipino Quotes about Love

Filipino Quotes about Love

Filipino Quotes tungkol sa Pag-ibig
15 Words 7 Comments
I may not be your first date, kiss, or love, but I want to be your last.
Hindi man ako ang iyong unang date, halik, at pag-ibig, ngunit gusto kong maging iyong huli.
I may not be your first date, kiss, or love, but I want to be your last.
The best feeling is when you look at him and he is already staring.
Ang pinakamasarap na pakiramdam ay pag tingin mo sa kanya ay nakatitig na siya sa iyo.
The best feeling is when you look at him and he is already staring.
Together with you is my favorite place to be.
Ang paborito kong lugar ay ang pagkasama kita.
Together with you is my favorite place to be.
If I were to live my life again, I'd find you sooner.
Kung ako ay may pagkakataon mabuhay muli, sisiguraduhin kong mahanap ka nang mas maaga.
If I were to live my life again, I'd find you sooner.
I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.
Nais kong maging iyong pinaka matamis na kumusta at pinaka mapait na paalam.
I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
Saang dako man ako tumingin, naalala ko ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking mundo.
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it.
Ang pag-ibig ay tulad ng hangin, hindi mo makita, pero nararamdaman mo.
Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it.
If I know what love is, it is because of you.
Kung anuman ang alam ko sa pag-ibig, ito'y dahil sa iyo.
If I know what love is, it is because of you.
When I look at you, I see the rest of my life in front of my eyes.
Kapag tumingin ako sa iyo, nakikita ko ang mga natitirang bahagi ng aking buhay sa harap ng aking mga mata.
When I look at you, I see the rest of my life in front of my eyes.
To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved is everything.
Ang magmahal ay walang saysay. Ang mamahal ay may kaunting kabuluhan. Ngunit ang mag mahal at mamahal ay ang buong saysay at kabuluhan.
To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved is everything.
I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.
Maniwala ka't hindi na kita kaya pang ibigin pa nang mas higit pa sa pagmamahal ko sayo ngayon, subalit alam kong mas mamahalin pa kita nang higit bukas.
I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.
I donโ€™t need paradise because I found you. I donโ€™t need dreams because I have you.
Hindi ko kailangan ng paraiso dahil natagpuan na kita. Hindi ko kailangan ng mga panaginip dahil mayroon akong ikaw.
I donโ€™t need paradise because I found you. I donโ€™t need dreams because I have you.
If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.
Kung mayroon man akong nagawang tama sa buhay ko, ito ay nang ibigay ko ang aking puso sa iyo.
If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.
I'm much more me when I'm with you.
Mas higit akong, ako, kapag kapiling kita.
I'm much more me when I'm with you.
Thank you for always being my rainbow after the storm.
Salamat sa pagiging lagi kong bahag-hari matapos ang bagyo.
Thank you for always being my rainbow after the storm.
None of our words match your filter
7 Comments
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

FilipinoPod101.comVerified
Wednesday at 9:29 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

What did you think about these quotes? Let us know in the comments!


P.S., Be sure to check out some more phrases about love in this wordlist here:

https://www.filipinopod101.com/filipino-vocabulary-lists/15-love-phrases-for-valentines-day

FilipinoPod101.comVerified
Sunday at 10:06 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Jorge,


It would be great for you to introduce yourself in Filipino. It's something you can prepare beforehand and practice. It will show your respect for her and her culture. It will aslo show as your effort to approach her and willingness to get to know her. Good luck!


Rooting for you,

Betsey

Team FilipinoPod101.com

Jorge
Monday at 3:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

So, there's this young beautiful Filipino woman that I've been wanting to approach, but I've been having trouble doing it, not because I don't know how to talk to women or because I'm shy. I want to approach her properly and in Tagalog.. I'm open for any advise/suggestions.

Thank You

FilipinoPod101.comVerified
Monday at 5:26 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Amy!


Salamat sa iyong komento! If you ever have any questions, feel free to leave a comment in any of the lessons.


Salamat!


Betsey

Team FilipinoPod101.com

Amy
Sunday at 2:48 am
Your comment is awaiting moderation.

Kaibig-ibig!

FilipinoPod101.comVerified
Wednesday at 7:52 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Dekotah,


Thank you for posting!


Should you have any questions, please let us know.


Sincerely,

Cristiane

Team FilipinoPod101.com

Dekotah Ellington
Tuesday at 4:21 am
Your comment is awaiting moderation.

I love my Philipeo gf