Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Filipino Quotes about Love
15 words
Word Image
Filipino Quotes about Love
15 words
Hindi man ako ang iyong unang date, halik, at pag-ibig, ngunit gusto kong maging iyong huli.
(s)
I may not be your first date, kiss, or love, but I want to be your last.
Ang pinakamasarap na pakiramdam ay pag tingin mo sa kanya ay nakatitig na siya sa iyo.
(s)
The best feeling is when you look at him and he is already staring.
Ang paborito kong lugar ay ang pagkasama kita.
(s)
Together with you is my favorite place to be.
Kung ako ay may pagkakataon mabuhay muli, sisiguraduhin kong mahanap ka nang mas maaga.
(s)
If I were to live my life again, I'd find you sooner.
Nais kong maging iyong pinaka matamis na kumusta at pinaka mapait na paalam.
(s)
I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.
Saang dako man ako tumingin, naalala ko ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking mundo.
(s)
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
Ang pag-ibig ay tulad ng hangin, hindi mo makita, pero nararamdaman mo.
(s)
Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it.
Kung anuman ang alam ko sa pag-ibig, ito'y dahil sa iyo.
(s)
If I know what love is, it is because of you.
Kapag tumingin ako sa iyo, nakikita ko ang mga natitirang bahagi ng aking buhay sa harap ng aking mga mata.
(s)
When I look at you, I see the rest of my life in front of my eyes.
Ang magmahal ay walang saysay. Ang mamahal ay may kaunting kabuluhan. Ngunit ang mag mahal at mamahal ay ang buong saysay at kabuluhan.
(s)
To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved is everything.
Maniwala ka't hindi na kita kaya pang ibigin pa nang mas higit pa sa pagmamahal ko sayo ngayon, subalit alam kong mas mamahalin pa kita nang higit bukas.
(s)
I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.
Hindi ko kailangan ng paraiso dahil natagpuan na kita. Hindi ko kailangan ng mga panaginip dahil mayroon akong ikaw.
(s)
I donโ€™t need paradise because I found you. I donโ€™t need dreams because I have you.
Kung mayroon man akong nagawang tama sa buhay ko, ito ay nang ibigay ko ang aking puso sa iyo.
(n)
If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.
Mas higit akong, ako, kapag kapiling kita.
(s)
I'm much more me when I'm with you.
Salamat sa pagiging lagi kong bahag-hari matapos ang bagyo.
(s)
Thank you for always being my rainbow after the storm.
0 Comments
Top