Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Numbers
30 words
Word Image
Numbers
30 words
sero
(n)
zero
bumaba sa antas na sero Sentigrado
fall below zero degrees Celsius
isa
(n)
one
isang oras
one hour
dalawa
(n)
two
Ang numero dalawa ay ang aking paboritong numero.
The number two is my favorite number.
tatlo
(n)
three
tatlong antas
three degrees
apat
(n)
four
apat na sulok
four corners
lima
(n)
five
limang antas
five degrees
anim
(n)
six
anim na antas
six degrees
pito
(n)
seven
pitong araw sa isang linggo
seven days a week
walo
(n)
eight
walong mga bagay-bagay
eight things
siyam
(n)
nine
siyam na antas
nine degrees
sampu
(n)
ten
Kaya kong magbilang ng isa hanggang sampu sa Intsik.
I can count from one to ten in Chinese.
dalawampu't isa
(n)
twenty-one
numero dalawampu't isa
number twenty-one
dalawampu't dalawa
(n)
twenty-two
numero dalawampu't dalawa
number twenty-two
tatlumpu't tatlo
(n)
thirty-three
tatlumpu't tatlo
number thirty-three
apatnapu't apat
(n)
forty-four
numero apatnapu't apat
number forty-four
limampu't lima
(n)
fifty-five
numero limampu't lima
number fifty-five
animnapu't anim
(n)
sixty-six
numero animnapu't anim
number sixty-six
pitumpu't pito
(n)
seventy-seven
pitumpu't pito
number seventy-seven
walumpu't walo
(n)
eighty-eight
numero walumpu't walo
number eighty-eight
siyamnapu't siyam
(n)
ninety-nine
numero siyamnapu't siyam
number ninety-nine
isang daan
(n)
one hundred
isang daan
100
isang libo
(n)
one thousand
Ang bayad ay isang libo at limang daang Euros.
The pay is one thousand five hundred Euros.
dalawang libo
(n)
two thousand
dalawang libong taon na ang nakaraan
two thousand years ago
tatlong libo
(n)
three thousand
Hudaismo ay naging kaugalian na sa mahigit na tatlong libong taon.
Judaism has been practiced for over three thousand years.
apat na libo
(n)
four thousand
apat na libo apat na raan at apatnapu
four thousand four hundred and forty
0 Comments
Top