Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Must-Know Terms for Family Members
31 words
Word Image
Must-Know Terms for Family Members
31 words
pamilya
(n)
family
larawan ng pamilya.
family picture
ina
(n)
mother
Hinahalikan ng mga bata ang kanilang ina.
The children are kissing their mother.
ama
(n)
father
Ang naiinip na ama ay handa na upang umuwi.
The bored father is ready to go home.
asawang babae
(p)
wife
Niyayakap ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki
The wife is hugging the husband.
asawang lalaki
(p)
husband
mag-asawa
husband and wife
magulang
(n)
parent
bata
(n)
child
Ang mga bata ay nakaupo sa piknik table.
The children are sitting at the picnic table.
anak na babae
(p)
daughter
Ito ang aking anak na babae.
This is my daughter.
anak na lalaki
(p)
son
kasisilang na anak na lalaki
newborn son
kapatid na babae
(n)
sister
nakakatandang kapatid na babae at nakababatang kapatid na babae
older sister and younger sister
kapatid na lalaki
(n)
brother
nakababatang kapatid na babae
(p)
younger sister
Ang nakatatandang kapatid na lalaki ay nakahawak sa kanyang nakababatang kapatid na babae.
The older brother is holding his younger sister.
nakababatang kapatid na lalaki
(p)
younger brother
magkaroon ng isang mas batang kapatid na lalaki
have a younger brother
kuya
(n)
older brother
lola sa tuhod
(n)
great-grandmother
lolo sa tuhod
(n)
great-grandfather
lola
(n)
grandmother
lola mula sa pamilya ng ama
paternal grandmother
lolo
(n)
grandfather
maternal na lolo
maternal grandfather
apo
(n)
grandchild
apo na babae
(n)
granddaughter
maliit na apong babae
little granddaughter
apo na lalake
(n)
grandson
aking apong lalaki
my grandson
tiyahin
(n)
aunt
tiyuhin
(n)
uncle
pamangking babae
(p)
niece
ang aking pamangking babae na si Sarah
my niece Sarah
pamangking lalaki
(n)
nephew
0 Comments
Top