Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
Must-know Math Words and Phrases

Must-know Math Words and Phrases

Mga Dapat-Malamang Salita at Pariralang Pang-Matematika
20 Words • 1 Comment
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
math
matematika (n)
math
Matematika ang paborito kong klase sa paaralan.
My favorite subject in school is math.
4 More Examples ▾
matematika (n)
math
5 Examples ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
remainder
remainder (n)
remainder
Kung hahatiin mo ay labingapat sa tatlo, ang sagot ay apat na may remainder na dalawa.
If you divide fourteen by three, the quotient is four with a remainder of two.
remainder (n)
remainder
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
equal
equal (v)
equal
Lima dagdagan ng lima ay sampu.
Five plus five equals ten.
equal (v)
equal
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
calculate
magkalkula (v)
calculate
Kaya mo bang kalkulahin ang gastos sa grocery?
Can you calculate the cost of the groceries?
magkalkula (v)
calculate
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
plus
dagdagan (n)
plus
Isa dagdagan ng isa pa ay dalawa.
One plus one is two.
dagdagan (n)
plus
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
minus
bawasan (n)
minus
Walo bawasan ng isa ay pito.
Eight minus one is seven.
bawasan (n)
minus
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
percent
porsyento (n)
percent
Ang limampung porsyento ng labindalawa ay anim.
Fifty percent of twelve is six.
porsyento (n)
percent
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
point
point (n)
point
one point zero three
one point zero three
point (n)
point
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
times
times (n)
times
Tatlo imultiplika sa tatlo ay siyam.
Three times three is nine.
times (n)
times
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
divide
mag-divide (v)
divide
Sampu hatiin sa dalawa ay lima.
Ten divided by two is five.
mag-divide (v)
divide
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
function
function (n)
function
Ang isang function ay kumakatawan sa relasyon sa pagitan ng dalawang variable.
A function represents the relationship between two variables.
function (n)
function
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
fourth
fourth (n)
fourth
Kung magko-convert papunta sa fraction, katumbas ng 75 na porsyento ay three-fourths.
When converted into a fraction, seventy-five percent becomes three-fourths.
fourth (n)
fourth
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
half
half (n)
half
Kailangan sa recipe ng isa't kalahating kutsarita ng asukal.
The recipe called for one and a half teaspoons of sugar.
half (n)
half
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
equation
equation (n)
equation
Nalutas ng mag-aaral ang equation.
The student solved the equation.
equation (n)
equation
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
formula
formula (n)
formula
Alam mo ba ang formula para makuha ang volume ng isang sphere?
Do you know the formula for the volume of a sphere?
formula (n)
formula
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
variable
variable (n)
variable
Sa mga problema sa matematika, ang mga variable ay madalas na kinakatawan ng mga titik na "x" at "y".
In math problems, the variables are usually represented by the letters "x" and "y."
variable (n)
variable
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
even
even (n)
even
Ang numerong 8 ay isang halimbawa ng even na numero.
The number 8 is an example of an even number.
even (n)
even
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
odd
odd (n)
odd
Ang numerong 11 ay isang halimbawa ng odd na numero.
The number 11 is an example of an odd number.
odd (n)
odd
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
number
number (n)
number
Ang mga numerong11 at 17 ay parehong prime na numero.
The numbers 11 and 17 are both prime numbers.
number (n)
number
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
solution
solution (n)
solution
Kung gagawin nating simple ang equation, magiging obvious na ang solusyon.
If we simplify the equation, the solution is obvious.
solution (n)
solution
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
1 Comment Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar FilipinoPod101.com Monday at 3:28 pm

Hi Listeners! Do you like math? What word would you add to this list? Let us know!