Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Most Common Ways to Say Goodbye
11 words
Word Image
Most Common Ways to Say Goodbye
11 words
Paalam.
(e)
Goodbye.
Kita tayo mamaya.
(s)
See you later.
Masaya akong nakita ka.
(s)
Good seeing you.
Hanggang sa muli!
(s)
So long!
Alis na ako.
(s)
I'm out.
Kita tayo mamaya.
(s)
Catch you later.
Mamaya ha!
(s)
Later!
Babay!
(s)
Bye bye!
Ingat.
(s)
Take care.
Paalam.
(s)
Farewell.
Layas na 'ko.
(s)
I gotta run.
0 Comments
Top