Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Most Common Adjectives
30 words
Word Image
Most Common Adjectives
30 words
maganda
(a)
beautiful
Siya ay maganda.
She is beautiful.
maliit
(a)
small
napakaliit
very small
bago
(a)
new
luma
(a)
old
huli
(a)
late
nahuli sa pulong
late for a meeting
madali
(a)
easy
importante
(a)
important
Almusal ay ang pinakaimportanteng pagkain sa buong maghapon.
Breakfast is the most important meal of the day.
masigla
(a)
lively
masiglang mag-asawa
lively couple
malamig
(a)
cold
Napakalamig ng iyong mga kamay.
Your hands are so cold.
mainit
(a)
hot
mainit na araw
hot day
malaki
(a)
big
malaking bahay
big house
maluwang
(a)
wide
Ang ilog ay malawak at malalim.
The river is wide and deep.
makipot
(a)
narrow
makipot na daan
narrow pass
maikli
(a)
short
maikli at matangkad
short and tall
mahaba
(a)
long
Ang pipinong ito ay mahaba at manipis.
This cucumber is long and thin.
mabuti
(a)
good
Gulay ay mabuti para sa iyo.
Vegetables are good for you.
mataas
(a)
high
Ang presyo ng panglamig na ito ay napakataas
The price of this jacket is too high.
mababa
(a)
low
Ang presyo ng kotseng ito ay masyadong mababa.
The price of this car is too low.
malakas
(a)
strong
malakas na sanggol
strong baby
masama
(a)
bad
Ang lalaki ay masama.
The man is bad.
mabuti
(a)
kind
mabuting gawain
kind act
sikat
(a)
famous
sikat na aktor
famous actor
tahimik
(a)
quiet
maliit
(a)
little
kakaiba
(a)
different
0 Comments
Top