Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Marriage Proposal Lines in Filipino
13 words
Word Image
Marriage Proposal Lines in Filipino
13 words
Sana'y pumayag kang magsama na tayo habang buhay.
(s)
Letโ€™s spend the rest of our lives together.
Gusto kong tumanda kasama ka.
(s)
I want to grow old with you.
Hindi ko ma-isip ang aking buhay ng hindi ka kapiling.
(s)
I can't imagine my life without you in it.
Ang kumo-kompleto sa akin ay ang pagkasama ka sa aking piling .
(s)
Having you by my side is what completes me.
Bago kita nakilala, hindi ko akalaing walang laman ang aking buhay.
(s)
Before I met you, I never realized how empty my life was.
Alam ko na ngayon na ikaw at ako ay tunay na sinadya upang maging magkasama.
(s)
I now know that you and I are truly meant to be together.
Gusto ko sanang ibigay sa iyo ang lahat, ngunit umaasa ako na itong singsing ay sapat.
(s)
I wish I could give you everything, but I hope that this ring is enough.
Maaari mo bang gawin akong pinakamasayang tao sa balat ng lupa?
(s)
Will you make me the happiest man alive?
Maaari mo bang ibigay ang karangalan sa akin sa pagiging aking asawa?
(s)
Will you do me the honor of becoming my wife?
Gusto kong makapiling ka magpakailanman.
(s)
I want to be with you forever.
Ikaw ang hinihintay ko ng aking buong buhay.
(s)
You are the one I've been waiting for my whole life.
Tayo ay sadyang para sa isa't isa.
(s)
We are meant to be together.
Maaari mo ba akong pakasalan?
(s)
Will you marry me?
0 Comments
Top