Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Marine Animals & Fish
50 words
Word Image
Marine Animals & Fish
50 words
hipon
(n)
shrimp
salmon
(n)
salmon
hilaw na salmon
raw salmon
tuna
(n)
tuna
karnero
(n)
seal
Sa tingin ko ang mga seals ay kyut.
I think seals are cute.
alimasag
(n)
crab
ulang
(n)
lobster
salungo
(n)
sea urchin
pugita
(n)
octopus
Ang pugita ay mayroong walong kamay.
An octopus has eight arms.
pating
(n)
shark
kahanga-hangang puting pating
great white shark
balyena
(n)
whale
Ang balyena ay lumulutang para sa hangin.
The whales are coming up for air.
lumbalumba
(n)
dolphin
lumba-lumbang tumatalon
jumping dolphin
isda
(n)
fish
tubig alat na isda
saltwater fish
dugong
(n)
sea lion
kabibe
(n)
clam
pinga
(n)
swordfish
pusit
(n)
squid
malaking pusit
giant squid
talaba
(n)
oyster
bakalaw
(n)
cod
pagi
(n)
ray
dikya
(n)
jellyfish
naaaninag na dikya
transparent jellyfish
isdang-bituin
(n)
starfish
koi
(n)
koi
ayungin
(n)
perch
apahap
(n)
bass
umang
(n)
hermit crab
0 Comments
Top